Publicatie kwartaalbericht, uitgiftekalender tweede kwartaal 2024 en aankondiging referentielening van 30-jaars lening via DDA op 16 april 2024

Het Agentschap maakt vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalenders voor het tweede kwartaal van 2024 bekend. De financieringsbehoefte voor 2024 komt uit op € 88,0 miljard wat een verhoging van € 11,2 miljard is. Het Agentschap verwacht dat het beroep op de kapitaalmarkt ongewijzigd blijft, te weten ongeveer € 40 miljard in nominale termen. In aanloop naar de heropening van de 30-jaars lening via Dutch Direct Auction (DDA) op 16 april 2024, kondigt het Agentschap de referentielening aan, de DBR 2,50% 15 augustus 2054.

Kwartaalbericht

Het kwartaalbericht bevat economische en budgettaire vooruitzichten, de stand van zaken rondom klimaat, een actualisatie van de financieringsbehoefte en de uitgiftekalenders voor het tweede kwartaal.

Financieringsbehoefte in 2024

Het Agentschap heeft de financieringsbehoefte voor 2024 geactualiseerd en verwacht nu een kastekort wat € 11,2 miljard hoger is dan gecommuniceerd aan het begin van het jaar. Deze ontwikkeling brengt de totale geschatte financieringsbehoefte voor 2024 naar € 88,0 miljard. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de leningfaciliteit aan TenneT welke naar verwachting € 13,1 miljard zal bedragen in 2024.

Geschatte financieringsbehoefte 2024

Bedrag
(in € mld.)

Wijziging t.o.v. januari
(in € mld.)

Kapitaalmarktaflossingen 2024

32,8

-

Geldmarkt ultimo 2023 (excl. onderpand in contanten)

25,5

-

Kastekort 2024*

29,7

11,2

Totaal

88,0

11,2

* Een kastekort wordt weergegeven als een positief getal aangezien het een verhoging is van de financieringsbehoefte

Beroep op de geld-en-kapitaalmarkt in 2024

Vanwege onzekerheid omtrent de financieringsbehoefte en conform het financieringsbeleid van het Agentschap, zal de toename van de financieringsbehoefte worden gefinancierd door het verhogen van het beroep op de geldmarkt. Het beroep op de kapitaalmarkt blijft onveranderd en bedraagt ongeveer € 40 miljard.

DSL uitgiftekalender tweede kwartaal 2024

Zoals onlangs aangekondigd, zal het Agentschap de 30-jaars DSL 15 januari 2054 heropenen door middel van een DDA op 16 april 2024, met een doelvolume van  € 4 tot 5 miljard. Later in april zal het Agentschap de eerder in 2024 heropende 10-jaars DSL 2034 heropenen. De resterende veilingmomenten in het tweede kwartaal van 2024 blijven optioneel. Ten minste zes dagen voor het geplande veilingmoment maakt het Agentschap bekend of dit veilingmoment zal plaatsvinden, en welke DSL zal worden uitgegeven. Het Agentschap behoudt zich het recht voor om een veiling toe te voegen of van de uitgiftekalender te verwijderen. Dergelijke wijzigingen zullen tijdig worden aangekondigd via een persbericht.

Veilingdatum

Details

Doelvolume
(in € mld.)

16 april 2024*

DDA van de DSL 15 januari 2054

4-5

30 april 2024*

Heropening van de DSL 15 juli 2034

2-2,5

14 mei 2024

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen**

28 mei 2024

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen**

11 juni 2024

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen**

25 juni 2024

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen**

* De twee veilingen in april wijken af van het reguliere patroon van het Agentschap en zijn op de derde en vijfde dinsdag.

** Doelvolume en andere details zullen in een later stadium worden bekendgemaakt, uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de veilingdatum (t-6)

DTC uitgiftekalender tweede kwartaal 2024

Zoals gebruikelijk zal het Agentschap op de geldmarkt schatkistpapier (DTC’s) uitgeven. Veilingen worden op de eerste en derde maandag van de maand gehouden. Twee uitzonderingen zijn de DTC veilingen in april en de tweede DTC veiling in mei, waar de veilingdata een dag later zijn vanwege feestdagen. Veilingdetails worden aangekondigd op de woensdag voorafgaand aan de betreffende veiling. Het Agentschap behoudt zich het recht voor om een DTC-programma toe te voegen of van de uitgiftekalender te verwijderen. Dergelijke wijzigingen zullen tijdig worden aangekondigd via een persbericht.

Veilingdatum*

Stortingsdatum

Korter lopend programma

Langer lopend programma

2 april 2024**

4 April 2024

30 juli 2024

27 september 2024

15 april 2024

17 April 2024

27 juni 2024

27 september 2024

6 mei 2024

8 Mei 2024

29 augustus 2024

30 oktober 2024

21 mei 2024**

23 Mei 2024

30 juli 2024

30 oktober 2024

3 juni 2024

5 juni 2024

27 september 2024

28 november 2024

17 juni 2024

19 juni 2024

29 augustus 2024

28 november 2024

* Veilingdetails worden aangekondigd op de woensdag voorafgaand de veiling (t-5)

** Veiling op dinsdag wegens feestdag de dag ervoor

Referentielening voor DDA van de 30-jaars DSL 2054 op 16 april 2024 is de DBR 2,50% 15 augustus 2054

In de Outlook 2024 heeft het Agentschap aangekondigd de 30-jaars lening DSL 15 januari 2054 te zullen heropenen door middel van een DDA. Vandaag maakt het Agentschap verdere details voor de veiling van deze 30-jaars lening bekend. De veilingdatum, afloopdatum, referentielening en het doelvolume zijn daarmee als volgt:

Veilingdatum

Dinsdag 16 april 2024, aanvang 10:00 uur CET

Afloopdatum lening

15 januari 2054

Referentielening

DBR 2,50% 15 augustus 2054

Doelvolume

€ 4 - € 5 miljard

Vaststellen van de prijs

Bij voorkeur op de veilingdatum zelf, maar uiterlijk op 17 april 2024, 12:00 uur CET

Stortingsdatum

Twee dagen na het vaststellen van de prijs

Coupon

2,00%

Initiële ‘spread guidance’

Wordt aangekondigd op maandag 15 april 2024

Het Agentschap verwacht dat deze veiling via een Dutch Direct Auction (DDA) zal plaatsvinden. Zoals altijd behoudt het Agentschap zich het recht voor om de veilingmethode te wijzigen dan wel de veiling uit te stellen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Kenmerkend voor de DDA is de directe plaatsing van de lening bij eindbeleggers. Vanaf de opening van deze veiling kunnen beleggers biedingen inleggen via één of meerdere Primary Dealers.

Op de dag van de DDA, 16 april 2024, opent het orderboek om 10:00 uur en sluit deze uiterlijk om 17:00 uur. De allocatie wordt na de sluiting van het orderboek zo snel mogelijk bekend gemaakt. De prijs van deze lening wordt op zijn vroegst 30 minuten na de allocatie en niet later dan 12:00 uur de volgende dag vastgesteld. Het Agentschap streeft ernaar om de prijs op de veilingdatum zelf bekend te maken. Meer informatie over de DDA veiling methode en de huidige DDA regels zijn te vinden op www.dsta.nl.