De Nederlandse Staat heropent de DSL juli 2034 en kondigt aan geen bestaande DSL te heropenen op 25 juni 2024

Op dinsdag 11 juni 2024 heropent het Agentschap de ‘DSL 2,50% 15 juli 2034’.

De kenmerken van deze lening zijn als volgt:

Looptijd

15 juli 2034

Coupon

2,50%

Uitgiftedatum

11 juni 2024

Stortingsdatum

13 juni 2024

Doelvolume

€ 1,5 tot € 2,0 miljard

Huidig uitstaand bedrag

€ 8.929.584.000

Eerste uitgifte van deze lening

6 februari 2024

Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap om 10.00 uur de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekendgemaakt via de schermen van MTS Netherlands en Bloomberg DSTA. Voorafgaand aan de veiling wordt om 09.15 uur aan iedere Primary Dealer via Bloomberg chat de optie aangeboden om 3% van de bovenkant van de aangekondigde bandbreedte af te nemen tegen de gemiddelde veilingprijs die tijdens de veiling wordt bepaald. De Primary Dealers hebben tot 09.20 uur de tijd om deze afname via Bloomberg chat te accepteren. Indien een Primary Dealer gebruik maakt van deze optie is de transactie na 09.20 uur bindend, en telt dit afgenomen nominale bedrag mee in het totale veilingvolume.

Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de leningsvoorwaarden staan vermeld op de website. Er geldt voor Primary Dealers (onder de geldende Primary Dealer voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de “non-comp”-faciliteit. De liquiditeit van de lening wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.

De Nederlandse Staat kondigt aan geen bestaande DSL te heropenen op 25 juni 2024

In het kwartaalbericht voor het tweede kwartaal van 2024 kondigde het Agentschap aan om vier resterende veilingmomenten als nader te bepalen aan te houden. Ten minste zes dagen voor het optionele veilingmoment zou het Agentschap bekendmaken of deze veiling zou plaatsvinden en welke DSL zou worden uitgegeven. 

Het Agentschap heeft besloten om de tapveiling van een bestaande DSL op 25 juni 2024 te annuleren. Deze beslissing is genomen op basis van huidige inzichten in de financieringsbehoefte. De annulering biedt het Agentschap ook verdere flexibiliteit in de tweede helft van het jaar. Alle eerdere DSL-veilingdatums in dit kwartaal hebben zoals gebruikelijk doorgang gevonden. 

Op vrijdag 21 juni 2024 publiceert het Agentschap het kwartaalbericht voor het derde kwartaal inclusief een update van de financieringsbehoefte. Het Agentschap behoudt zich het recht voor om een veiling toe te voegen of een veiling te wijzigen of te verwijderen van de uitgiftekalender.

DSL uitgiftekalender restant tweede kwartaal 2024

Veilingdatum

Details

Doelvolume
(in € mld.)

11 juni 2024

Heropening van de DSL 15 juli 2034

1,5 – 2,0

25 juni 2024

Heropening van een bestaande DSL

Geannuleerd

* Doelvolume en andere details zullen in een later stadium worden bekendgemaakt, uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de veilingdatum (t-6).