Publicatie kwartaalbericht, uitgiftekalender derde kwartaal en actualisatie financieringsbehoefte 2024

Het Agentschap maakt vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalenders voor het derde kwartaal van 2024 bekend. De financieringsbehoefte voor 2024 komt naar verwachting uit op € 78,6 miljard, wat een verlaging van € 9,4 miljard betekent. Het Agentschap verwacht dat het beroep op de kapitaalmarkt ongewijzigd blijft, te weten op ongeveer € 40 miljard (nominaal). Bij het opstellen van het kwartaalbericht is rekening gehouden met de brief over de verkoop van TenneT Duitsland die op 20 juni 2024 aan de Tweede Kamer is verstuurd.

Kwartaalbericht

Het kwartaalbericht bevat economische en budgettaire vooruitzichten, de stand van zaken rondom klimaat, een actualisatie van de financieringsbehoefte en de uitgiftekalenders voor het derde kwartaal.

Financieringsbehoefte in 2024

Het Agentschap heeft de financieringsbehoefte voor 2024 geactualiseerd en verwacht nu een kastekort wat € 9,4 miljard lager is dan gecommuniceerd eind maart. Deze ontwikkeling brengt de totale geschatte financieringsbehoefte voor 2024 naar € 78,6 miljard. Deze verlaging wordt mede veroorzaakt door lager dan verwachte uitgaven en door hoger dan geraamde belastinginkomsten.

Verdere actualisaties van de geschatte financieringsbehoefte zullen in het volgende kwartaalbericht in september gepubliceerd worden. Mochten omstandigheden een eerdere update vereisen, dan wordt deze tijdig gecommuniceerd.

Geschatte financieringsbehoefte 2024

Bedrag
(in € mld.)

Wijziging t.o.v. maart 2024
(in € mld.)

Kapitaalmarktaflossingen 2024

32,8

-

Geldmarkt ultimo 2023 (excl. onderpand in contanten)

25,5

-

Kastekort 2024*

20,3

-9,4

Totaal

78,6

-9,4

* Een kastekort wordt weergegeven als een positief getal aangezien het een verhoging is van de financieringsbehoefte

Beroep op de geld-en-kapitaalmarkt in 2024

De verwachte uitgifte op de kapitaalmarkt voor 2024 blijft onveranderd op ongeveer € 40 miljard. Fluctuaties in de financieringsbehoefte worden in principe geabsorbeerd via de geldmarkt.

DSL uitgiftekalender derde kwartaal 2024

Het Agentschap zal op de tweede dinsdag van juli de 20-jaars Groene DSL 15 januari 2044 heropenen, met een doelvolume van € 1,5 tot 2 miljard. Later in september zal het Agentschap nog een bestaande DSL heropenen. De gegevens hiervan worden op een later moment bekend gemaakt. Dit is ten minste zes dagen voor het geplande veilingmoment. Het Agentschap behoudt zich het recht voor om een veiling toe te voegen of van de uitgiftekalender te verwijderen. Dergelijke wijzigingen zullen tijdig worden aangekondigd via een persbericht.

Veilingdatum

Details

Doelvolume
(in € mld.)

09 juli 2024

Groene DSL 15 januari 2044

1,5 - 2

10 september 2024

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen*

* Doelvolume en andere details zullen in een later stadium worden bekendgemaakt, uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de veilingdatum (t-6)

DTC uitgiftekalender derde kwartaal 2024

Zoals gebruikelijk zal het Agentschap op de geldmarkt schatkistpapier (DTC’s) uitgeven. De kalender voor het derde kwartaal van 2024 volgt het reguliere patroon waarin veilingdata een korter lopend en langer lopend programma bevatten. Veilingen worden op de eerste en derde maandag van de maand gehouden, behalve de eerste maandag in juli, waar geen veiling gepland staat. Veilingdetails worden aangekondigd op de woensdag voorafgaand aan de betreffende veiling. Het Agentschap behoudt zich het recht voor om een DTC-programma toe te voegen of van de uitgiftekalender te verwijderen. Dergelijke wijzigingen zullen tijdig worden aangekondigd via een persbericht.

Veilingdatum*

Stortingsdatum

Korter lopend programma

Langer lopend programma

15 juli 2024

17 juli 2024

30 oktober 2024

Nader te bepalen**

5 augustus 2024

7 augustus 2024

27 september 2024

30 januari 2025

19 augustus 2024

21 augustus 2024

28 november 2024

30 januari 2025

2 september 2024

4 september 2024

30 oktober 2024

27 februari 2025

16 september 2024

18 september 2024

30 januari 2025

27 februari 2025

* Veilingdetails worden aangekondigd op de woensdag voorafgaand de veiling (t-5).

** Aanvullend programma zal toegevoegd worden aan de veiling op basis van de financieringsbehoefte.