Jaarverslag Nationale Schuld

Op deze pagina vindt u de jaarlijkse verantwoording van de begroting Nationale Schuld, hoofdstuk IX van de Rijksbegroting. Deze verschijnt jaarlijks in mei (derde woensdag).

Met ingang van 2013 zijn de begrotingen van Financiën (voorheen hoofdstuk IXB) en Nationale Schuld (voorheen hoofdstuk IXA) samengevoegd tot één begrotingshoofdstuk IX.