Financieringsplan 2024

De financieringsbehoefte van het Agentschap in 2024 wordt geschat op ongeveer € 76.8 miljard. Deze schatting blijft echter onzeker door verschillende factoren in de overheidsfinanciën. De verkiezingen van november 2023 en de hierop volgende formatie hebben mogelijk een impact op de daadwerkelijke financieringsbehoefte.

Financieringsbehoefte in 2024

Geschatte financieringsbehoefte voor 2024

(in € mld.)

Kapitaalmarktaflossingen 2024

32,8

Geldmarktstand ultimo 2023 (excl. onderpand)

25,5

Kastekort 2024*

18,5

Totaal

76,8

* Een kastekort wordt weergegeven als een positief getal aangezien het de financieringsbehoefte verhoogt.

Beroep op de geld-en-kapitaalmarkt in 2024

Het Agentschap verwacht een nominaal bedrag van ongeveer € 40 miljard op de kapitaalmarkt op te halen. Het Agentschap hecht waarde aan liquiditeit op de geldmarkt. Mocht de financieringsbehoefte significant stijgen of dalen, dan kan het Agentschap besluiten het beroep op de kapitaalmarkt of de geldmarkt te verhogen of te verlagen.

De uitgiftes in 2024 zullen blijven bijdragen aan het doel om de gemiddelde looptijd van de schuld, swap en cash portefeuille te verlengen naar minimaal acht jaar in 2025. Voor eind 2024 streeft het Agentschap naar een minimale looptijd van 8,0 jaar.