Financieringsplan 2024

Het Agentschap verwacht nu een kastekort wat € 11,2 miljard hoger is dan gecommuniceerd aan het begin van het jaar. Deze ontwikkeling brengt de totale geschatte financieringsbehoefte voor 2024 naar € 88,0 miljard. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de leningfaciliteit aan TenneT welke naar verwachting € 13,1 miljard zal bedragen in 2024.

Financieringsbehoefte in 2024

Geschatte financieringsbehoefte 2024

Bedrag
(in € mld.)

Wijziging t.o.v. januari
(in € mld.)

Kapitaalmarktaflossingen 2024

32,8

-

Geldmarkt ultimo 2023 (excl. onderpand in contanten)

25,5

-

Kastekort 2024*

29,7

11,2

Totaal

88,0

11,2

* Een kastekort wordt weergegeven als een positief getal aangezien het een verhoging is van de financieringsbehoefte

Beroep op de geld-en-kapitaalmarkt in 2024

Vanwege onzekerheid omtrent de financieringsbehoefte en conform het financieringsbeleid van het Agentschap, zal de toename van de financieringsbehoefte worden gefinancierd door het verhogen van het beroep op de geldmarkt. Het beroep op de kapitaalmarkt blijft onveranderd en bedraagt ongeveer € 40 miljard.

De uitgiftes in 2024 zullen blijven bijdragen aan het doel om de gemiddelde looptijd van de schuld, swap en cash portefeuille te verlengen naar minimaal acht jaar in 2025. Voor eind 2024 streeft het Agentschap naar een minimale looptijd van 8,0 jaar.