Groene obligaties

Groene obligaties zijn obligaties  waarvan de opbrengst bedoeld is voor duurzame – ‘groene’ – uitgaven en investeringen.

Op 21 mei 2019 heeft de Nederlandse Staat als eerste land met een triple-A-rating een groene obligatie (DSL) uitgegeven. Nederland beoogt met de uitgifte van de groene obligatie de totstandkoming en verdere verdieping van een robuuste groene kapitaalmarkt te ondersteunen.

Op 14 juni 2022 wordt de groene obligatie heropend om nog eens € 4 tot 5 miljard op te halen. De opbrengst is bedoeld voor groene, ofwel klimaat-gerelateerde, uitgaven.  De heropening zal plaatsvinden via een Dutch Direct Auction. Groene investeerders kunnen voorrang krijgen bij allocatie.

De opbrengsten van de groene obligatie worden gebruikt voor uitgaven aan duurzame energie, energie-efficiëntie, duurzaam vervoer en klimaatadaptatie.   Het Agentschap committeert zich te rapporteren over de allocatie van de middelen en de bereikte impact.

Zoals gebruikelijk bij een groene obligatie is een Green Bond Framework opgesteld en heeft een onafhankelijke deskundige de Nederlandse groene obligatie beoordeeld. Voor de heropening van de groene obligatie in 2022 is dit Green Bond Framework geactualiseerd om het aan te laten sluiten bij de meest recente marktstandaarden, zoals de nieuwe EU Taxonomie en het voorgestelde EU Green Bond Standard.

De onafhankelijke deskundige, Sustainalytics, heeft geconstateerd dat het geactualiseerde Green Bond Framework geloofwaardig en betekenisvol is. De bestedingscategorieën zijn in lijn met de EU Taxonomie en de kernelementen van de Green Bond Principles van de International Capital Market Association (ICMA). Daarnaast is de groene obligatie gecertificeerd door het Climate Bonds Initiative en voldoet daarmee aan concrete klimaatcriteria.