Groene obligaties

Groene obligaties zijn obligaties  waarvan de opbrengst bedoeld is voor duurzame – ‘groene’ – uitgaven en investeringen.

Op 21 mei 2019 heeft de Nederlandse Staat als eerste land met een triple-A-rating een groene obligatie (DSL) uitgegeven. Nederland beoogt met de uitgifte van de groene obligatie de totstandkoming en verdere verdieping van een robuuste groene kapitaalmarkt te ondersteunen.

Deze nieuwe 20-jaars groene DSL 2040 bracht € 5,98 miljard op.  De groene obligatie zal in de volgende jaren heropend worden  totdat een doelomvang van ongeveer  € 10 mld wordt bereikt, zoals gebruikelijk is bij DSL’s met een looptijd van meer dan tien jaar.

De opgehaalde middelen van de groene obligatie worden toegerekend aan groene ofwel klimaat gerelateerde uitgaven en investeringen van het Rijk. Het gaat om duurzame energie (SDE-regeling), energie-efficiëntie (STEP-regeling, duurzaam vervoer (uitgaven en investeringen in spoorinfrastructuur) en klimaatadaptatie (Deltafonds). Uitgaven uit 2018, 2019 en volgende jaren kunnen aan de groene obligatie worden toegerekend, maar ten minste 50% van de uitgaven zullen uit het lopende begrotingsjaar of toekomstige begrotingsjaren komen. Het Agentschap committeert zich eraan te rapporteren over de allocatie van de middelen en de bereikte impact.

Zoals gebruikelijk bij een groene obligatie is een Green Bond Framework opgesteld en heeft een onafhankelijke deskundige de Nederlandse groene obligatie beoordeeld. Sustainalytics heeft geconstateerd dat het Green Bond Framework geloofwaardig en betekenisvol is en in lijn met de kernelementen van de Green Bond Principles van de International Capital Market Association (ICMA). Daarnaast is de groene obligatie gecertificeerd door het Climate Bonds Initiative en voldoet daarmee aan concrete klimaatcriteria.

De one-pager over de 20-jaars groene DDA geeft een uitgebreider overzicht van de resultaten van de DDA.