Groene obligaties zijn obligaties (leningen) waarvan de opbrengst bedoeld is voor duurzame – ‘groene’ – uitgaven en investeringen op basis van de Green Bond Principles van de International Market Association (ICMA). De opgehaalde middelen van een groene obligatie worden toegerekend aan groene overheidsuitgaven.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) is na onderzoek tot de conclusie gekomen dat uitgifte van groene staatsobligaties wenselijk en mogelijk is en daarom gaat het Agentschap in 2019 groene obligaties uitgeven. De groene DSL zal een lange looptijd hebben (minimaal 15 jaar). Met de groene DSL wil de minister institutionele beleggers die een groene focus hebben bereiken. Dit omvat Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars die tot nu toe grote investeerders in groene obligaties van andere Europese landen waren.  Hiermee ondersteunt de overheid de totstandkoming en verdere verdieping van een robuuste (Nederlandse) groene kapitaalmarkt.

De opgehaalde middelen van een groene obligatie worden niet alleen aan groene uitgaven in toekomstige jaren toegerekend, maar kunnen ook aan groene uitgaven van het lopende jaar en het voorafgaande jaar toegerekend worden. Uit het onderzoek dat Hoekstra heeft laten uitvoeren blijkt dat binnen de rijksbegroting tussen 3,5 en 5 miljard euro per jaar aan bestaande uitgaven als ‘groen’ kunnen worden aangemerkt. Te denken valt aan investeringen in de spoorinfrastructuur, energiebesparing, de ontwikkeling van duurzame energie en het Deltafonds. Het Agentschap is van plan tussen de € 4 mld. en € 6 mld. uit te geven in de groene DSL in 2019. Na de initiële uitgifte van de groene staatsobligatie zal het uitstaande volume binnen enkele jaren worden opgehoogd tot ongeveer € 10 mld, zoals gebruikelijk is bij DSL’s met langere looptijden.