Groene obligaties

Op 21 mei 2019 heeft de Nederlandse Staat als eerste land met een triple-A-rating een groene obligatie (DSL) uitgegeven. In 2023 geeft Nederland een nieuwe 20-jaars groene DSL uit. 

Beeld: Outlook 2023
De Houtribdijk functioneert als stormbuffer tussen het IJsselmeer en het Markermeer, en creëert een waterrijk natuurgebied van 370 hectare groot. De bouw van Deltaplan-infrastructuur is deels gefinancierd door groene obligaties.

Groene obligaties zijn obligaties waarvan de opbrengst bedoeld is voor duurzame – ‘groene’ – uitgaven en investeringen. Nederland beoogt met de uitgifte van de groene obligatie de totstandkoming en verdere verdieping van een robuuste groene kapitaalmarkt te ondersteunen.

Bij de heropening van de groene obligatie op 14 juni 2022 is € 4,98 miljard opgehaald. Na deze heropening is het totale bedrag van deze groene obligatie € 15,69 miljard. 

Dit jaar zal het Agentschap een nieuwe 20-jaars groene DSL uitgeven, met een uitgiftevolume van ongeveer € 5 miljard in 2023.

De opbrengsten van de groene obligatie worden gebruikt voor uitgaven aan duurzame energie, energie-efficiëntie, duurzaam vervoer en klimaatadaptatie. Het Agentschap committeert zich te rapporteren over de allocatie van de middelen en de bereikte impact.

Zoals gebruikelijk bij een groene obligatie is een Green Bond Framework opgesteld en heeft een onafhankelijke deskundige de Nederlandse groene obligatie beoordeeld. Voor de heropening van de groene obligatie in 2022 is dit Green Bond Framework geactualiseerd om het aan te laten sluiten bij de meest recente marktstandaarden, zoals de nieuwe EU Taxonomie en het voorgestelde EU Green Bond Standard.

De onafhankelijke deskundige, Sustainalytics, heeft geconstateerd dat het geactualiseerde Green Bond Framework geloofwaardig en betekenisvol is. Het is het eerste Europese raamwerk dat zo nauw aansluit bij de EU Taxonomie. De bestedingscategorieën zijn in lijn met de de kernelementen van de Green Bond Principles van de International Capital Market Association (ICMA). Daarnaast is de groene obligatie gecertificeerd door het Climate Bonds Initiative.