Groene obligaties

Op 21 mei 2019 heeft de Nederlandse Staat als eerste land met een triple-A-rating een groene obligatie (DSL) uitgegeven. Op 17 oktober 2023 heeft Nederland een nieuwe 20-jaars groene DSL uitgegeven.

Groene obligaties zijn obligaties waarvan de opbrengst bedoeld is voor duurzame – ‘groene’ – uitgaven en investeringen. Nederland beoogt met de uitgifte van de groene obligatie de totstandkoming en verdere verdieping van een robuuste groene kapitaalmarkt te ondersteunen.

Op 17 oktober 2023 heeft het Agentschap een nieuwe 20-jaars groene DSL uitgegeven, met een uitgiftevolume van € 4,98 miljard. Deze groene DSL is op 27 februari 2024 heropend met een uitgiftevolume van € 2,00 miljard.

Beeld: Outlook 2023
De Houtribdijk functioneert als stormbuffer tussen het IJsselmeer en het Markermeer, en creëert een waterrijk natuurgebied van 370 hectare groot. De bouw van Deltaplan-infrastructuur is deels gefinancierd door groene obligaties.

Green Bond Framework

Zoals gebruikelijk bij een groene obligatie is een Green Bond Framework opgesteld en heeft een onafhankelijke deskundige de Nederlandse groene obligatie beoordeeld. Voor de nieuwe groene obligatie in 2023 is dit Green Bond Framework geactualiseerd om aan te tonen dat het zich richt op de EU Taxonomie.

Op 8 september 2023 is het geactualiseerde Green Bond Framework gepubliceerd, met speciale aandacht voor waterinvesteringen zoals het Deltafonds ("blauwe uitgaven"). De uitgaven voor deze specifieke investeringen sluiten aan bij de wijzigingen en toevoegingen aan de EU Taxonomie die in juni zijn gepubliceerd. Van alle twaalf in aanmerking komende economische activiteiten in het Green Bond Framework voldoen er elf aan alle vereiste technische criteria. De nieuwe groene DSL is daarmee de eerste triple-A staatslening waarbij de "blauwe" elementen volledig aansluiten bij de EU Taxonomie. 

Het Green Bond Framework beschrijft alle overheidsinvesteringen die kunnen worden opgenomen in deze nieuwe groene obligatie. Deze voldoen ten minste aan de criteria voor substantiële bijdrage van de EU Taxonomie. Omdat de nieuwe aanvullingen aan de EU Taxonomie onder andere criteria bevatten voor het voorkomen van overstromingsrisico's en op de natuur gebaseerde oplossingen  (nature-based solutions), was het Agentschap in staat om de uitgaven van het Deltafonds volledig aan te sluiten bij de EU Taxonomie. Door het Green Bond Framework nu al op deze criteria af te stemmen onderstreept Nederland haar inzet om haar burgers te beschermen.

Naast deze "blauwe uitgaven" vallen ook uitgaven gerelateerd aan duurzame energie, energie-efficiëntie en duurzaam transport onder het Green Bond Framework.

Onafhankelijke beoordeling (Second Party Opinion)

Het Agentschap heeft Moody's aangesteld voor een externe beoordeling van het Green Bond Framework. De Second Party Opinion van Moody's kent een Sustainable Quality Score van "Very good" (SQS 2) toe aan het Green Bond Framework en is van mening dat het is afgestemd op de vier kerncomponenten van de Green Bond Principles versie 2021 (inclusief bijlage van juni 2022).

Volgens Moody's legt het Green Bond Framework een hoge algehele bijdrage aan duurzaamheid aan de dag. Daarnaast is Moody's op basis van door het Agentschap verstrekte informatie van mening dat elf van de twaalf economische activiteiten voldoen aan alle EU Taxonomiecriteria met betrekking tot zowel substantiële bijdrage als geen significante schade (Do No Significant Harm, DNSH). Voor de economische activiteiten waar dit niet volledig mogelijk was, wordt aangenomen dat alle criteria voldoen aan de EU taxonomie, met uitzondering van het criterium preventie en bestrijding van verontreiniging en DNSH.

Publicaties