Grootboeken der Nationale Schuld

De Nederlandse staat lost de grootboekleningen (GBK) 2½%, 3% en 3½% volledig af per 1 november 2022.

Grootboekleningen zijn obligaties die door de staat zijn uitgeschreven in 1815, 1896 en 1910 en houders van grootboekleningen ontvangen respectievelijk 2,5%, 3% en 3,5% rente over deze leningen. Per oktober 2022 staat een bedrag van nominaal 10 miljoen euro aan grootboekschulden uit (0,003% van de totale staatsschuld). Het Agentschap beheert de grootboekleningen en verricht de betalingen.

In januari 2022 is aan de grootboekhouders en aan de Tweede Kamer gecommuniceerd over deze aflossing. De volgende prijzen worden bij de aflossing gehanteerd. Dat betekent dat grootboekhouders ongeveer drie maal het door hen uitgeleende bedrag terug ontvangen (voor elke €100 nominale waarde geldt de onderstaande inkoopprijs):

Grootboeklening

2½% GBK

3% GBK

3½% GBK

Inkoopprijs per €100

€ 280

€ 335

€ 390

Bij de aflossing wordt deze waarde en de resterende opgelopen rente gestort op het bankrekeningnummer van de bij het Agentschap bekende grootboekhouders en de girale grootboekhouders. Het bedrag van de leningen die niet uitbetaald kunnen worden zal aan de consignatiekas bij het Ministerie van Financiën worden gegeven en worden bewaard tot 2042.

Rekenvoorbeeld

Stel dat u als grootboekhouder een 3% grootboeklening (3% GBK) houdt met een hoofdsom van €100.000,- waarover u halfjaarlijks een rentebetaling op uw rekening hebt ontvangen. Bij de aflossing ontvangt u op dezelfde rekening een bedrag van €335.000,-. Deze waarde is berekend door de hoofdsom van €100.000,- te vermenigvuldigen met de inkoopprijs van €3,35 (waarde = hoofdsom x inkoopprijs per €1,-).

Daarnaast ontvangt u bij de aflossing ook de resterende rente, opgelopen vanaf de laatste couponbetaling. Voor deze 3% grootboeklening is de resterende rente, opgelopen van 1 september tot 1 november, €500,-.

Bij aflossing krijgt u een totaalbedrag van €335.500,- gestort op uw rekening.

Vragen

Mocht u vragen hebben over de aflossing, verwijzen wij u naar de Vragen en Antwoorden (januari 2022) of kunt u contact opnemen met de afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer via BBS@minfin.nl of 088-4428181.
Voor vragen vanuit de pers verwijzen wij u naar de woordvoerder van de minister van Financiën, Hayat Eltalhaui, die bereikbaar is via Hayat@minfin.nl of 06-53785091.

***

Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt het Agentschap alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.
Zie ook Privacy.

Graanveld in de Noordoostpolder
Beeld: Outlook 2015
Graanveld in de Noordoostpolder

For the information in English, please click on this link.