Grootboeken der Nationale Schuld

De geschiedenis van de grootboeken der nationale schuld gaat terug naar 1814. Nadat Willem I in 1813 een lege staatskas en een grote, uit allerlei leningen bestaande staatsschuld had aangetroffen, werd tot de uitgifte van een 2½ % grootboeklening besloten.

Deze vorm van eeuwigdurende schuld werd naar Frans voorbeeld ingericht. Daar de staatskas naar verwachting niet snel zou verbeteren werd een werkelijke schuld en een uitgestelde schuld in het leven geroepen. De werkelijke schuld werd ingeschreven in het grootboek en houders ontvingen, ongeacht de afgesproken rente en looptijd van de oorspronkelijke lening, vanaf dan 2½ % rente, halfjaarlijks uit te keren. In de loop der tijd zijn er nog een aantal grootboekleningen uitgegeven.

De thans nog lopende grootboekleningen bestaan uit:

2½ % grootboeklening
3 % grootboeklening
3½ % grootboeklening

Deze grootboekleningen zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Naast een inschrijving in een grootboek zijn er fysieke schuldbewijzen in omloop gebracht. De oudste vorm, het klassieke schuldbewijs (K-schuldbewijs), bevat een mantel en coupons. De houders van deze schuldbewijzen bewaren deze schuldbewijzen meestal thuis en inden hun rente door het inleveren van de vervallen coupons bij De Nederlandsche Bank (DNB).

In 2010 zijn de laatste coupons van de K-schuldbewijzen vervallen voor alle grootboekleningen. Traditioneel zou er na inlevering van de mantel weer een nieuw schuldbewijs met nieuwe coupons afgegeven worden. Een dergelijke omslachtige en kostbare operatie wordt echter niet meer van deze tijd geacht en daarom is een alternatief uitgewerkt. Houders van schuldbewijzen kunnen de mantel opsturen naar het Agentschap van het ministerie van Financiën in Den Haag. Na ontvangst wordt het nominale bedrag bijgeschreven op een effectenrekening bij een bank of kan er gebruikt gemaakt worden van de inkoopregeling. De nog niet verjaarde rente wordt gelijktijdig uitgekeerd. De mantel kan worden opgestuurd naar:

Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën

Postbus 23887

2502 GW Den Haag

Aangeboden schuldbewijzen worden direct na ontvangst ongeldig gemaakt.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer via telefoonnummer 070-3428181

Graanveld in de Noordoostpolder
Beeld: Outlook 2015
Graanveld in de Noordoostpolder

Inkoopregeling grootboekleningen

In 2014 is het Agentschap gestart met  een tijdelijke inkoopregeling voor alle drie de grootboekleningen. Inmiddels is deze faciliteit tot nader orde verlengd. Wekelijks publiceert het Agentschap de actuele inkoopprijzen op deze website. Zie voor meer informatie en de prijzen de link onderaan deze pagina.