Grootboeken der Nationale Schuld

AANKONDIGING AAN HOUDERS VAN GROOTBOEKLENINGEN

De Nederlandse staat is voornemens om de grootboekleningen (GBK) 2½%, 3 % en 3½ % volledig af te lossen per 1 november 2022.

Grootboekleningen zijn obligaties die door de staat zijn uitgeschreven in 1815, 1896 en 1910 en houders van grootboekleningen ontvangen respectievelijk 2,5%, 3% en 3,5% rente over deze leningen. Per januari 2022 staat een bedrag van nominaal 11 miljoen euro aan grootboekschulden uit (0,003% van de totale staatsschuld). Het Agentschap beheert de grootboekleningen en verricht de betalingen.

Aanleiding voor het voornemen om per 1 november 2022 over te gaan tot aflossing is gewijzigde internationale regelgeving in het betalingsverkeer per 21 november 2022 (ISO20022 format). Door nieuwe regelgeving, dient het Agentschap binnenkort bij de betalingen de juiste naam en volledige adresgegevens van de rekeninghouder te vermelden die ook bij de bank bekend zijn. Hierdoor kunnen rentebetalingen aan grootboekhouders mogelijk niet meer plaatsvinden en zullen de administratieve lasten van grootboekhouders en de staat toenemen.

Heeft u een grootboeklening (GBK) 2½%, 3% of 3½% in de vorm van:

  1. een grootboekinschrijving op naam en u ontvangt halfjaarlijks rentebetalingen?

U ontvangt aan het begin van ieder jaar een jaaropgave per post van het Agentschap. Bij aflossing zal de koerswaarde per 1 januari 2022  van uw grootboeklening en de resterende opgelopen rente op 1 november 2022 worden gestort op het bij ons bekende bankrekeningnummer. U hoeft hier niets voor te doen. Daarna houdt de lening op te bestaan.

Ontvangt u geen jaaropgave aan het begin van ieder jaar? Om te controleren of wij de juiste adresgegevens van u in ons bestand hebben zouden wij u willen vragen de naam van uw grootboekinschrijving, het relatienummer (indien beschikbaar) en uw adresgegevens te mailen naar BBS@minfin.nl of telefonisch door te geven via 088-4428181.

  1. een grootboekinschrijving op naam en u ontvangt geen rentebetalingen?

Om te controleren of wij de juiste gegevens van u in ons bestand hebben zouden wij u willen vragen de naam van uw grootboekinschrijving, het relatienummer (indien beschikbaar), uw bankrekeningnummer en de voorletter(s), achternaam en adresgegevens behorend bij uw bankrekeningnummer te mailen naar BBS@minfin.nl of telefonisch door te geven via 088-4428181.

  1. een giraal effect via een effectenrekening bij uw bank en ontvangt u halfjaarlijks rentebetalingen?

Bij aflossing op 1 november 2022 zal de koerswaarde per 1 januari 2022 van uw grootboeklening en de resterende opgelopen rente worden gestort op uw rekening. U hoeft hier niets voor te doen. Daarna houdt de lening op te bestaan.

  1. een fysiek schuldbewijs?

Het klassieke schuldbewijs (K-schuldbewijs) bestaat uit een mantel en coupons. U kunt de mantel en de coupons opsturen naar het Agentschap van het ministerie van Financiën in Den Haag. Na ontvangst kunt u gebruik maken van de huidige inkoopregeling. Op een zelfgekozen moment (tot 1 november) kunt u uw grootboeklening tegen de inkoopprijs laten inkopen. Meer informatie over de inkoopregeling vindt u onder de paragraaf “Inkoopregeling grootboekleningen”. De nog niet verjaarde rente wordt gelijktijdig uitgekeerd. De mantel kan tot 1 november 2022 worden opgestuurd naar:

  • Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën
  • Postbus 23887
  • 2502 GW Den Haag

Aangeboden fysieke schuldbewijzen worden direct na ontvangst ongeldig gemaakt.

Voor antwoorden op veelgestelde vragen, verwijzen we u naar Vragen en Antwoorden.

Graanveld in de Noordoostpolder
Beeld: Outlook 2015
Graanveld in de Noordoostpolder

Marktconform aflossen

De koerswaarde wordt op dezelfde manier berekend als de inkoopprijs die sinds 2014 via de bestaande inkoopregeling betaald wordt als rechthebbenden zichzelf melden bij het Agentschap. Het bedrag waar grootboekhouders recht op hebben wordt bepaald op basis van (i) de nominale waarde van de grootboeklening (het oorspronkelijk uitgeleende bedrag) en (ii) de netto contante waarde van toekomstige rentebetalingen (tot een maximum). Door de lage rente op langlopende staatsobligaties zijn deze inkoopprijzen sinds 2019 gemaximeerd op de prijzen zoals vermeld in de onderstaande tabel. Per 1 januari 2022 gelden deze maximale inkoopprijzen voor de grootboekleningen en deze prijzen zullen ook op 1 november bij de aflossing gehanteerd worden. Dat betekent dat grootboekhouders ongeveer drie maal het door hen uitgeleende bedrag terug ontvangen (voor elke €100 nominale waarde geldt de onderstaande inkooprijs):

Grootboeklening

2½% GBK

3% GBK

3½% GBK

Inkoopprijs per €100

€ 280

€ 335

€ 390

Bij aflossing zal op 1 november 2022 de koerswaarde en de resterende opgelopen rente worden gestort op het bankrekeningnummer van de bij het Agentschap bekende grootboekhouders en de girale grootboekhouders. Deze grootboekhouders hoeven hier niets voor te doen. Het bedrag van de leningen die niet uitbetaald kunnen worden bij aflossing op 1 november 2022 zal aan de consignatiekas bij het Ministerie van Financiën worden gegeven en worden bewaard tot 2042.

Inkoopregeling grootboekleningen

In 2014 is het Agentschap gestart met een tijdelijke inkoopregeling voor alle grootboekleningen. Deze inkoopregeling stopt per 1 november 2022. Op basis van de inkoopregeling kunnen grootboekhouders de marktconforme inkoopprijs ontvangen.

De door het Agentschap geboden inkoopprijs voor de grootboeklening (GBK) is op dit moment € 280 (2,5% GBK), € 335 (3% GBK) en € 390 (3,5% GBK).

Vragen

Mocht u vragen hebben over het voornemen tot aflossing of de huidige inkoopregeling, verwijzen wij u naar de Vragen en Antwoorden of kunt u contact opnemen met de afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer via BBS@minfin.nl of 088-4428181.
Voor vragen vanuit de pers verwijzen wij u naar de woordvoerder van de minister van Financiën, Hayat Eltalhaui, die bereikbaar is via Hayat@minfin.nl of 06-53785091.

***

OPROEP - Om te controleren of wij de juiste gegevens van alle grootboekhouders in ons bestand hebben zouden wij u willen vragen de naam van uw grootboekinschrijving, het relatienummer (indien beschikbaar), uw telefoonnummer en de voorletter(s), achternaam en adresgegevens behorend bij uw bankrekeningnummer zoals bij ons bekend te mailen naar BBS@minfin.nl.

Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt het Agentschap alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.
Zie ook Privacy.

For the information in English, please click on this link.