Grootboeken der Nationale Schuld

De Nederlandse staat heeft de grootboekleningen (GBK) 2½%, 3% en 3½% volledig afgelost per 1 november 2022.

Beeld: Outlook 2024

Grootboekleningen zijn obligaties die door de staat zijn uitgeschreven in 1815, 1896 en 1910 en houders van grootboekleningen ontvingen respectievelijk 2,5%, 3% en 3,5% rente over deze leningen. Het Agentschap beheerde de grootboekleningen en verrichtte de betalingen.

Bij de aflossing is de waarde en de resterende opgelopen rente gestort op het bankrekeningnummer van de bij het Agentschap bekende grootboekhouders en de girale grootboekhouders.

Het bedrag van de leningen die niet uitbetaald konden worden is aan de consignatiekas bij het Ministerie van Financiën gegeven en wordt bewaard tot 2042.

Vragen

Voor algemene vragen over de grootboekleningen en/of de aflossing, kunt u contact opnemen met de afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer via BBS@minfin.nl of 088-4428181. Mocht u als (mogelijk) rechthebbende vragen hebben over uw aanspraak op het geconsigneerde bedrag en/of het doen van een verzoek tot uitkering verwijzen wij u naar de website van de consignatiekas. 

***

Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt het Agentschap alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.
Zie ook Privacy.

For the information in English, please click on this link.