Rentestanden schatkistbankieren

Er wordt onderscheid gemaakt tussen rentetarieven voor decentrale overheden en rentetarieven voor RWT's, onderwijsinstellingen en agentschappen. Hier vindt u de rentetarieven voor beide doelgroepen.