Schatkistbankieren

Schatkistbankieren is een dienst bedoeld voor instellingen die een wettelijke of publieke taak uitvoeren en hiervoor middelen van het Rijk ontvangen. Dit houdt in dat zij de publieke middelen aanhouden bij het ministerie van Financiën.

'Mijn Schatkist', het moderne portaal voor het Schatkistbankieren, is op 6 november 2023 gelanceerd. Zorg ervoor dat uw organisatie en alle betrokkenen bij het schatkistbankieren de beschikking hebben over eHerkenning (beveiligingsniveau 3) én voor hen de juiste ‘dienst’ is aangevraagd via uw externe leverancier (Dienst schatkistbankieren en/of Dienst schatkistbankieren gebruikersbeheer).

Voor instructievideo’s verwijzen wij u graag naar de pagina instructievideo's en voor vragen naar Vraag en antwoord Mijn Schatkist.

Wat is schatkistbankieren?

Werk in uitvoering

De eerste ervaringen geven aan dat we met Mijn Schatkist een grote stap vooruit zetten. De komende periode zullen wij de mogelijkheden binnen het portaal nog verder uitbreiden en bestaande mogelijkheden verfijnen. De ‘werkzaamheden in uitvoering’ teneinde het systeem beter en robuuster te maken, kunnen impact hebben op uw eigen ervaringen en de weergave van gegevens met betrekking tot Mijn Schatkist. Mocht dat het geval zijn, dan zullen wij daarover communiceren. Loopt u ergens tegenaan of heeft u opmerkingen voor ons? Wij vernemen het graag.