Rentestanden RWT's, onderwijsinstellingen en agentschappen

Rentetarieven van de rekening-courant (RC) en deposito's worden dagelijks vastgesteld. Het Agentschap publiceert deze tarieven met een vertraging van 1 werkdag. Het Agentschap behoudt zich het recht voor van deze rentestanden af te wijken als blijkt dat de rentetarieven niet correct zijn gepubliceerd.

Rekening-courantrente: de rente op de rekening-courant is gelijk aan de EuroSTR-fixing.

Deposito's: deposito's kunnen worden afgesloten voor een periode van maximaal 30 jaar.

Leningen: veel leningen kennen een specifiek afroep- en aflossingsschema dat invloed heeft op de effectieve looptijd van de lening en het daarbij behorende rentepercentage. Voor leningen wordt dezelfde rentecurve gebruikt als voor deposito's. Voor de bepaling van het exacte percentage vindt een berekening plaats. De bepaling van de gewogen gemiddelde looptijd van een lening geeft een benadering van het mogelijke rentetarief. De rentetarieven zijn exclusief een eventuele opslag. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.

Ook wanneer u op zoek bent naar historische rentetarieven, kunt u contact opnemen met uw accountmanager.