Rentestanden RWT's & RPT's, onderwijsinstellingen, decentrale overheden en agentschappen

Rentetarieven van de rekening-courant (RC) en deposito's worden dagelijks vastgesteld. Het Agentschap publiceert deze tarieven met een vertraging van 1 werkdag. Let op: deze rentetarieven zijn indicatief; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Klik hier om de actuele rentestanden te bekijken.

Rekening-courantrente: de rente op de rekening-courant is gelijk aan de EuroSTR-fixing.

Deposito's: deposito's kunnen worden afgesloten voor een periode van maximaal 30 jaar.

Leningen: veel leningen kennen een specifiek afroep- en aflossingsschema dat invloed heeft op de effectieve looptijd van de lening en het daarbij behorende rentepercentage. Voor leningen wordt dezelfde rentecurve gebruikt als voor deposito's. Voor de bepaling van het exacte percentage vindt een berekening plaats. De bepaling van de gewogen gemiddelde looptijd van een lening geeft een benadering van het mogelijke rentetarief. De rentetarieven zijn exclusief een eventuele opslag. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.

Onder 'Documenten' zijn archieven van voorgaande jaren te vinden.