Hoe werkt schatkistbankieren?

De deelnemende instellingen houden hun publieke middelen aan op de eigen rekening-courant bij het ministerie van Financiën en ontvangen hiervoor van het ministerie van Financiën een scherpe rentevergoeding.

De Staat handelt zelfstandig op de geld- en kapitaalmarkt. Zij handelt over het algemeen tegen betere condities dan die voor een instelling normaal gesproken gelden. Deze betere voorwaarden kunnen zelfs van toepassing zijn op het afsluiten van deposito's en aangaan van leningen. Een tweede voordeel voor de instellingen is dat zij ook een risicoloos kasbeheer voeren.

Deelnemende instellingen regelen het betalingsverkeer via de eigen bank(en). Aan het einde van een werkdag wordt een eventueel negatief saldo op hun bankrekening(en) aangezuiverd vanaf de rekening-courant die de instelling heeft bij het ministerie van Financiën. Andersom wordt een positief saldo op deze bankrekening aan het einde van de dag juist afgeroomd ten gunste van de rekening-courant van de instelling bij het ministerie van Financiën. Met behulp van de internetfaciliteit schatkistbankieren kunnen houders van een rekening-courant actuele standen en mutaties raadplegen.

Voor vragen over Mijn Schatkist, het nieuwe digitale portaal voor deelnemers aan het schatkistbankieren, kunt u naar Vraag en antwoord Mijn Schatkist navigeren. Mijn Schatkist zal in oktober 2023 beschikbaar worden.