Bekendmaking coupon nieuwe 20-jaars DSL 2040

0,50% coupon voor nieuwe 20-jaars groene staatslening

De coupon voor de nieuwe 20-jaars groene obligatie van de Nederlandse Staat is vandaag vastgesteld op 0,50%. Het Agentschap lanceert de nieuwe lening op dinsdag 21 mei via een veiling volgens de Dutch Direct Auction (DDA) methode. Deze lening lost op 15 januari 2040 af.

Het Agentschap beoogt met de DDA een volume van € 4 tot 6 miljard uit te geven. Via verdere heropeningen van deze lening zal op termijn een uitstaand volume worden gerealiseerd van minimaal € 10 miljard. De liquiditeit van de obligatie wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers (PDs).

De kenmerken van deze lening zijn:

Afloopdatum

15 januari 2040

Coupon

Jaarlijks 0,50% vanaf 2020

Uitgiftevolume

€ 4 - 6 miljard

Referentielening

DBR 4,75%  4 juli 2040

Voorlopige initiële ‘spread guidance’       

Aankondiging op maandag  20 mei 2019

Veilingdatum

Dinsdag  21 mei 2019, aanvang 10:00 uur

Totale beloning PDs

€ 13 miljoen (incl. advieskosten) voor 2019, incl. DDA 2029

Kenmerkend voor de DDA is de directe plaatsing van de lening bij eindbeleggers. Vanaf de opening van de veiling kunnen beleggers biedingen inleggen via één of meerdere PDs van hun keuze.

Het orderboek opent om 10:00 uur en sluit uiterlijk om 17:00 uur. De allocatie wordt na de sluiting van het orderboek zo snel mogelijk, maar niet later dan 9:00 uur de volgende dag, bekend gemaakt. De prijs van deze lening wordt op zijn vroegst een half uur na de allocatie en niet later dan 12:00 uur de dag na de DDA vastgesteld. Het Agentschap streeft ernaar om de prijs bekend te maken op de veilingdag zelf. Storting is 2 dagen na de dag waarop de prijs wordt vastgesteld.


Het Agentschap behoudt zich het recht voor om de veiling uit te stellen indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Meer informatie is te vinden in de beleggerspresentatie. Deze publicatie is in het Engels en is beschikbaar op de website (english.dsta.nl/subjects/g/green-bonds).