Investeringen in water centraal in de nieuwe Groene lening; de nieuwe Groene DSL wordt geveild op 17 oktober 2023

Vandaag maakt het Agentschap de veilingdatum bekend voor de nieuwe 20-jaars groene Dutch State Loan (DSL). Tegelijk met deze aankondiging wordt het geactualiseerde Green Bond Framework gepubliceerd, met speciale aandacht voor waterinvesteringen zoals het Deltafonds ("blauwe uitgaven"). De uitgaven voor deze specifieke investeringen sluiten aan bij de wijzigingen en toevoegingen aan de EU Taxonomie die in juni zijn gepubliceerd. Van alle twaalf in aanmerking komende economische activiteiten in het Green Bond Framework voldoen er elf aan alle vereiste technische criteria. De nieuwe groene DSL is daarmee de eerste triple-A staatslening waarbij de "blauwe" elementen volledig aansluiten bij de EU Taxonomie.

Veiling nieuwe 20-jaars groene lening op 17 oktober 2023

De nieuwe 20-jaars groene DSL zal worden geveild door middel van de Dutch Direct Auction (DDA) methode op dinsdag 17 oktober 2023. In de Outlook 2023 kondigde het Agentschap al aan dat er een nieuwe groene obligatie met een looptijd van 20 jaar geveild zou worden. Het Agentschap gaf eerder aan dat deze obligatie in het vierde kwartaal van 2023 zou worden uitgegeven.

Met de lancering van deze nieuwe 20-jaars groene DSL onderstreept de Nederlandse Staat dat zij een robuuste binnenlandse en internationale groene kapitaalmarkt ondersteunt en verder wil ontwikkelen. Voorafgaand aan de veiling op 17 oktober 2023 is het Agentschap van plan om het geactualiseerde Green Bond Framework bij potentiële beleggers te presenteren.

Onafhankelijke beoordeling (Second Party Opinion) verkregen van Moody's

Het Agentschap heeft Moody's aangesteld voor een externe beoordeling van het Green Bond Framework. De Second Party Opinion van Moody's kent een Sustainable Quality Score van "Very good" (SQS 2) toe aan het Green Bond Framework en is van mening dat het is afgestemd op de vier kerncomponenten van de Green Bond Principles versie 2021 (inclusief bijlage van juni 2022).

Volgens Moody's legt het Green Bond Framework een hoge algehele bijdrage aan duurzaamheid aan de dag. Daarnaast is Moody's op basis van door het Agentschap verstrekte informatie van mening dat elf van de twaalf economische activiteiten voldoen aan alle EU Taxonomiecriteria met betrekking tot zowel substantiële bijdrage als geen significante schade (Do No Significant Harm, DNSH). Voor de economische activiteiten waar dit niet volledig mogelijk was, wordt aangenomen dat alle criteria voldoen aan de EU taxonomie, met uitzondering van het criterium preventie en bestrijding van verontreiniging en DNSH.

Voor meer details en een beschrijving van de gebruikte methodologie verwijzen wij u naar het volledige rapport van Moody’s. Het rapport is beschikbaar op de website van het Agentschap.

Details over het geactualiseerde Green Bond Framework

Het Agentschap heeft het Green Bond Framework geactualiseerd om aan te tonen dat het zich richt op de EU Taxonomie, en specifiek ook aan de wijzigingen en toevoegingen die op 13 juni 2023 door de Europese Commissie zijn aangenomen.

Het Green Bond Framework beschrijft alle overheidsinvesteringen die kunnen worden opgenomen in deze nieuwe groene obligatie. Deze voldoen ten minste aan de criteria voor substantiële bijdrage van de EU Taxonomie. Omdat de nieuwe aanvullingen aan de EU Taxonomie onder andere criteria bevatten voor het voorkomen van overstromingsrisico's en op de natuur gebaseerde oplossingen  (nature-based solutions), was het Agentschap in staat om de uitgaven van het Deltafonds volledig aan te sluiten bij de EU Taxonomie. Door het Green Bond Framework nu al op deze criteria af te stemmen onderstreept Nederland haar inzet om haar burgers te beschermen.

Naast deze "blauwe uitgaven" vallen ook uitgaven gerelateerd aan duurzame energie, energie-efficiëntie en duurzaam transport onder het Green Bond Framework.

Veilingdetails

Vandaag maakt het Agentschap de kenmerken bekend van de uitgifte van deze nieuwe groene obligatie met een looptijd van 20 jaar. De veilingdatum, afloopdatum, referentielening en het doelvolume zijn als volgt:

Veilingdatum

Dinsdag 17 oktober 2023, aanvang 10:00 uur

Afloopdatum lening

15 januari 2044

Referentielening

DBR 2,5% juli 2044

Doelvolume

€ 4 tot € 5 miljard

Vaststellen uitgifteprijs

Bij voorkeur op de veilingdag zelf,
maar uiterlijk woensdag 18 oktober, 12:00 uur

Stortingsdatum

Twee dagen na het vaststellen van de prijs

Coupon

Wordt aangekondigd op vrijdag 14 oktober 2023

Initiële ‘spread guidance’

Wordt aangekondigd op maandag 16 oktober 2023

Het Agentschap verwacht dat deze veiling via een Dutch Direct Auction (DDA) zal plaatsvinden. Zoals altijd behoudt het Agentschap zich het recht voor om de veilingmethode te wijzigen dan wel de veiling uit te stellen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Kenmerkend voor de DDA is de directe plaatsing van de lening bij eindbeleggers. Vanaf de opening van deze veiling kunnen beleggers biedingen inleggen via één of meerdere Primary Dealers.

Op de dag van DDA, 17 oktober 2023, opent het orderboek om 10:00 uur en sluit deze uiterlijk om 17:00 uur. De allocatie wordt na de sluiting van het orderboek zo snel mogelijk bekend gemaakt. De prijs van deze lening wordt op zijn vroegst 30 minuten na de allocatie en niet later dan 12:00 uur de volgende dag vastgesteld. Het Agentschap streeft ernaar om de prijs op de veilingdatum zelf bekend te maken. Meer informatie over de DDA veiling methode is te vinden op www.dsta.nl.