Nederlandse Staat publiceert groene obligatie rapportage over 2023

Het Agentschap van de Generale Thesaurie heeft vandaag de vijfde jaarlijkse groene obligatie rapportage gepubliceerd. Dit rapport geeft inzicht in de uitgifte van groene obligaties door het Agentschap en de impact daarvan door middel van een allocatie- en impactrapport. Met de publicatie van het rapport laat Nederland zijn voortdurende toewijding zien aan de bestaande klimaatdoelen.

Aanpassingen aan de groene obligatie rapportage: bijgewerkte methodologie voor het berekenen van vermeden CO₂ uitstoot

De vermeden CO₂ uitstoot zoals gepresenteerd in deze rapportage is opgesteld op basis van een bijgewerkte methodologie. Deze update bevat ook de uitgavecategorieën die zijn geïntroduceerd in het groene obligatieraamwerk van 2023. De rapportage geeft per obligatie aan hoe de in aanmerking komende uitgaven worden toegewezen. Aangezien de opbrengsten van de Groene DSL 2040 al volledig zijn toegewezen, heeft deze rapportage betrekking op de Groene DSL 2044.

Iets meer dan vijf jaar geleden werd het Agentschap de eerste AAA-uitgever van een groene obligatie. Op dit moment staat er voor bijna € 23 miljard uit aan groene DSL's. Het Agentschap heeft twee groene staatsleningen uitgegeven die in zeer hoge mate voldoen aan de EU taxonomie.  

Groene obligatie rapportage beschrijft impact van groene uitgifte in 2023 en marktontwikkelingen

De groene obligatie rapportage over 2023 geeft een overzicht van de toewijzing en het effect van de groene obligatie met betrekking tot de uitgifte van 2023.

De opbrengsten van de groene obligatie worden door de overheid toegewezen aan klimaat gerelateerde uitgaven en investeringen, overeenkomstig met het groene obligatieraamwerk van 8 september 2023. Deze allocatie is onafhankelijk gecontroleerd en bevestigd door de Auditdienst Rijk. Daarnaast heeft Moody's haar Second Party Opinion bijgewerkt naar aanleiding van deze meest recente groene obligatie rapportage.