Nieuws schatkistbankieren - algemeen

Vraag en antwoord deposito's

Grote betalingen in december? Let op de intradaglimiet

Indien voor grote betalingen in december een hogere intradaglimiet nodig is, verzoeken wij u deze tijdig aan te laten passen.

Een verzoek tot een incidentele verhoging kunt u tot uiterlijk 14 december aanleveren; een structurele verhoging tot uiterlijk 11 november. Het formulier `wijziging intradaglimiet' vindt u op onze website.

Heeft u organisatiewijzigingen die impact hebben op uw deelname aan schatkistbankieren?

Geef organisatiewijzigingen zo spoedig mogelijk door aan ons. Dat kan door gebruik te maken van de formulieren op onze website. Bij een organisatiewijziging valt te denken aan een wijziging in contactpersoon, procuraties en toegang tot de internetfaciliteit.

Met ingang van 1 januari 2022: overgang van de referentierente voor de daggeldrente van EONIA naar €STR

De methode van vaststellen van de EONIA voldoet niet meer aan de eisen in de EU Benchmark Verordening (EU 2016/1011). Daarom heeft het European Money Markets Institute, de beheerder van EONIA, besloten dat per eind 2021 EONIA zal verdwijnen. Per 3 januari 2022 is EONIA niet meer gepubliceerd. Een werkgroep van de Europese Centrale Bank (ECB) die zich bezig houdt met referentierente gerelateerd aan de Euro heeft Euro short-term rate (€STR) benoemd als opvolger van EONIA.  Deze nieuwe referentierente, €STR, wordt samengesteld en gepubliceerd door de Europese Centrale Bank (ECB) op basis van transacties die banken dagelijks aan de ECB rapporteren. Daarmee is €STR een rente die banken betalen aan financiële partijen om voor één dag ongedekt geld te lenen. Met ingang van 1 oktober 2019 is €STR gepubliceerd door de ECB. Op dat moment is ook de methode voor het vaststellen van EONIA aangepast door de beheerder van EONIA. Daarbij is ook vastgezet dat EONIA 8,5 basispunt (0,085 procent) hoger is dan €STR.

Het verdwijnen van EONIA en de overgang naar het daggeldrentetarief €STR is verwerkt in de wijziging van de definitie van “daggeldrente” in artikel 1 van de Regeling schatkistbankieren RWT’s en andere rechtspersonen en Regeling schatkistbankieren decentrale overheden.

Het Agentschap blijft met een dag vertraging haar (daggeld)rentetarieven publiceren op Rentestanden schatkistbankieren.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen zijn, neem dan contact op met sbr@minfin.nl.

Zie ook:  Veel gestelde vragen overgang van de referentierente voor de daggeldrente van EONIA naar €STR