Algemeen nieuws schatkistbankieren

Vanaf 25 augustus: tijdelijk niet alle aanvragen en/of wijzigingen mogelijk

In aanloop naar de livegang van Mijn Schatkist op donderdag 5 oktober zal er een korte periode zijn waarin wij geen aanvragen en wijzigingen in onze financiële administratie kunnen verwerken i.v.m. migratie naar Mijn Schatkist. Omdat ieder proces zijn eigen doorlooptijd kent, wordt per onderdeel een uiterlijke aanleverdatum gehanteerd. Hierbij gaan wij uit van volledige, correct ingevulde en ondertekende formulieren. Wellicht ten overvloede dringen wij er bij u op aan om aanvragen/wijzigingen z.s.m. aan te leveren en niet te wachten op (het naderen van) de uiterlijke datum. Aanlevering ná de uiterlijke datum betekent dat de aanvraag of wijziging (na 5 oktober) opnieuw moet worden ingediend via Mijn Schatkist.

Type handeling

Uiterlijke aanleverdatum

Intradaglimiet structureel wijzigen

Vrijdag 25 augustus

Rekening-courant: nieuw en beëindigen

Bankrekening (ont)koppelen

Bankrekening tenaamstelling wijzigen

Garantie aanvragen en beëindigen

Internetfaciliteit (huidige) wijzigen

Vrijdag 8 september

Contactpersoon wijzigen

Lening vervroegd aflossen

Woensdag 20 september

Krediet op rekening-courant aanvraag/wijziging

Let op!

Voor het aangaan van een RC krediet is een voortraject bij het vakdepartement vereist. Dit kent gebruikelijk een doorlooptijd van enkele weken. Indien dit traject nog niet is opgestart; gelieve de tijdslijnen eerst met uw accountmanager af te stemmen.

Deposito plaatsen

Woensdag 27 september

Deposito vervroegd opnemen

Let op!

Deze datum is tevens de uiterlijke ingangsdatum van het nieuwe deposito, dan wel de uiterlijke opnamedatum van het deposito.

Intradaglimiet incidenteel wijzigen

Vrijdag 29 september

Fusie instelling

Maatwerk

Lening aanvraag

Let op!

Bovenstaande twee processen kennen een lange(re) doorlooptijd. Neemt u s.v.p. contact op met uw accountmanager (of dit mailadres) om de (on)mogelijkheden en het verdere proces te bespreken.

De huidige internetfaciliteit is bereikbaar t/m zondag 1 oktober. Op maandag 2 en dinsdag 3 oktober is de internetfaciliteit niet beschikbaar. Na 3 oktober heeft u tot nader order de mogelijkheid de internetfaciliteit te raadplegen (let op: betreft alleen een leesfunctie!). U hoeft zelf geen actie te ondernemen om bestaande deposito’s, leningen, garanties of andere zaken om te zetten naar Mijn Schatkist.

Intradaglimiet mei 2023

Indien voor grote betalingen in mei een hogere intradaglimiet nodig is, verzoeken wij u deze tijdig aan te laten passen. Een verzoek tot een incidentele verhoging kunt u tot uiterlijk 17 mei aanleveren; een structurele verhoging tot uiterlijk 21 april. Dit doet u via de formulierenpagina van uw organisatie.

Vraag en antwoord deposito's

Grote betalingen in december? Let op de intradaglimiet

Indien voor grote betalingen in december een hogere intradaglimiet nodig is, verzoeken wij u deze tijdig aan te laten passen.

Een verzoek tot een incidentele verhoging kunt u tot uiterlijk 14 december aanleveren; een structurele verhoging tot uiterlijk 11 november. Het formulier `wijziging intradaglimiet' vindt u op onze website.

Heeft u organisatiewijzigingen die impact hebben op uw deelname aan schatkistbankieren?

Geef organisatiewijzigingen zo spoedig mogelijk door aan ons. Dat kan door gebruik te maken van de formulieren op onze website. Bij een organisatiewijziging valt te denken aan een wijziging in contactpersoon, procuraties en toegang tot de internetfaciliteit.

Met ingang van 1 januari 2022: overgang van de referentierente voor de daggeldrente van EONIA naar €STR

De methode van vaststellen van de EONIA voldoet niet meer aan de eisen in de EU Benchmark Verordening (EU 2016/1011). Daarom heeft het European Money Markets Institute, de beheerder van EONIA, besloten dat per eind 2021 EONIA zal verdwijnen. Per 3 januari 2022 is EONIA niet meer gepubliceerd. Een werkgroep van de Europese Centrale Bank (ECB) die zich bezig houdt met referentierente gerelateerd aan de Euro heeft Euro short-term rate (€STR) benoemd als opvolger van EONIA.  Deze nieuwe referentierente, €STR, wordt samengesteld en gepubliceerd door de Europese Centrale Bank (ECB) op basis van transacties die banken dagelijks aan de ECB rapporteren. Daarmee is €STR een rente die banken betalen aan financiële partijen om voor één dag ongedekt geld te lenen. Met ingang van 1 oktober 2019 is €STR gepubliceerd door de ECB. Op dat moment is ook de methode voor het vaststellen van EONIA aangepast door de beheerder van EONIA. Daarbij is ook vastgezet dat EONIA 8,5 basispunt (0,085 procent) hoger is dan €STR.

Het verdwijnen van EONIA en de overgang naar het daggeldrentetarief €STR is verwerkt in de wijziging van de definitie van “daggeldrente” in artikel 1 van de Regeling schatkistbankieren RWT’s en andere rechtspersonen en Regeling schatkistbankieren decentrale overheden.

Het Agentschap blijft met een dag vertraging haar (daggeld)rentetarieven publiceren op Rentestanden schatkistbankieren.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen zijn, neem dan contact op met sbr@minfin.nl.

Zie ook:  Veel gestelde vragen overgang van de referentierente voor de daggeldrente van EONIA naar €STR