Depositofaciliteit agentschappen

Een agentschap kan voor overbodige gelden tijdelijk een deposito afsluiten in plaats van het geld aanhouden op de rekening-courant. De basis hiervoor is de Regeling agentschappen. Een deposito heeft altijd een vaste looptijd en een looptijd-afhankelijk rentetarief.

De minimum looptijd van een deposito is een maand. Het plaatsen van een deposito geschiedt via de internetfaciliteit schatkistbankieren.

Depositofaciliteit

Looptijden

Looptijden 1 t/m 12 maanden (alleen hele maanden)
1½, 2 t/m 10 jaar

Renteniveaus

<=1 jaar: effectief rendement op kortlopend schuldpapier (DTC's*) o.b.v. lineaire interpolatie
> 1 jaar: effectief rendement op staatsobligaties (DSL's**) o.b.v. lineaire interpolatie

Renteconventie

<= 1 jaar: dagtelling op basis van actual/360 
> 1 jaar: dagtelling op basis van actual/actual

Minimum omvang

€ 250.000,-

Vervroegde aflossing

Uitsluitend indien de opname voortvloeit uit de bedrijfsvoering; tegen een boete van 2%.

Overige kosten

Geen

* Dutch Treasury Certificates; de rente waartegen de Staat zichzelf op de internationale geldmarkt via uitgifte van DTC’s financieert.
** Dutch State Loans; de rente waartegen de Staat zichzelf op de internationale kapitaalmarkt via uitgifte van DSL’s financieert.