Deelnemers

De instellingen die aan schatkistbankieren deelnemen worden onderscheiden in een aantal klantgroepen.

Elke klantgroep heeft een eigen contactpunt schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën, afgestemd op het soort producten dat zij afneemt.

Beschikbare producten

Via onderstaand schema kunt u meer informatie vinden over de beschikbare producten per klantcategorie.

Ministeries

Agentschappen

RWT’s

Sociale fondsen

Onderwijsinstellingen

Decentrale overheden

Rekening-courant

informatie

informatie

informatie

informatie

informatie

informatie

Depositofaciliteit

niet

beschikbaar

informatie

informatie

niet

beschikbaar

informatie

informatie

Leenfaciliteit

niet

beschikbaar

informatie

informatie

niet

beschikbaar

informatie

niet

beschikbaar

Garantie

niet

beschikbaar

niet

beschikbaar

informatie

niet

beschikbaar

informatie

informatie