Klanten

De instellingen die aan schatkistbankieren deelnemen worden onderscheiden in een aantal klantgroepen.

Elke klantgroep heeft een eigen contactpunt schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën, afgestemd op het soort producten dat zij afneemt.