Agentschappen

Een agentschap heeft een eigen rekening-courantverhouding met het ministerie van Financiën. De afdeling Rijkshoofdboekhouding (RHB) is het aanspreekpunt voor agentschappen inzake betalingsverkeer, rekening-courant, het plaatsen van een deposito en de opname van een lening. Voor vragen kunt u contact met de RHB opnemen.

Betalingsverkeer

Voor de betalingen en ontvangsten heeft een agentschap de beschikking over minstens één bankrekening. Voor de rijksoverheid, en hiermee voor de agentschappen, is de ING Bank de huisbankier.

Bij betalingen groter dan € 20 miljoen moet er een voormelding plaatsvinden door middel van het formulier voormelden grote betalingen. Dit formulier kunt u vinden op Rijksportaal en dient tijdig aan het Agentschap van de Generale Thesaurie te worden gemaild.