Regelingen agentschappen

Rechts op deze pagina onder "Zie ook" vindt u de regelingen die in het kader van schatkistbankieren van toepassing zijn voor agentschappen.

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018
De rijksbegrotingsvoorschriften zijn hier te vinden.