Garantie decentrale overheden

Het is voor decentrale overheden mogelijk gebruik te maken van een garantie.

Als er sprake is van een derde partij of tegenpartij (bijvoorbeeld een verhuurder) die een garantie vereist, dan kan van een garantie gebruik worden gemaakt. Voor de deelnemer wordt dan een aparte rekening-courant aangemaakt waarop een bedrag gereserveerd wordt. De derde partij krijgt een origineel exemplaar van de "Verklaring garantie". Mocht in een uiterst geval de decentrale overheid niet aan haar verplichtingen jegens de tegenpartij kunnen voldoen, dan kan de tegenpartij op eerste aanvraag beschikken over het geld. Voor de garantie worden door het ministerie van Financiën geen kosten in rekening gebracht.