Afbouwen beleggingen

Mogen verhandelbare obligaties die een decentrale overheid nu in portefeuille heeft, worden aangehouden tot de reguliere aflossingsdatum van die obligaties?

Obligaties die op 4 juni 2012 18:00 uur in portefeuille waren, mogen worden aangehouden tot einde looptijd. Middelen die zijn gemoeid met obligaties die na 4 juni 2012 zijn aangeschaft, moesten uiterlijk eind 2013 in de schatkist worden opgenomen. Op de website is een uitgebreide toelichting beschikbaar op de overgangsregeling beleggingen.

Moeten eeuwigdurende schuldtitels (perpetuals) worden afgebouwd?

Nee, dergelijke schuldtitels kennen geen aflosdatum en mogen voor onbeperkte tijd worden aangehouden. Wanneer de uitgevende instelling een eventueel recht tot vervroegde aflossing uitoefent, dienen de vrij gevallen middelen in de schatkist te worden aangehouden.

Mogen er (her)beleggingen worden gedaan in Nederlandse staatsobligaties die tot na 2013 lopen? Ook dat leidt immers tot schuldreductie.

Nee, dit is niet de strekking van de overgangsregeling. Met het plaatsen van deposito’s bij de schatkist kan hetzelfde worden bereikt, tegen dezelfde rente en met geringere kosten (geen provisies).

Zijn switches in bestaande beleggingsportefeuilles nog mogelijk?

Ja, zolang de looptijd van de portefeuille door switches niet wordt verlengd. Meer informatie vindt u in een memo over de overgangsregeling.

Hoe kunnen beleggingsfondsen het beste worden afgebouwd conform de overgangsregeling?

U leest hierover in de toelichting op de overgangsregeling beleggingen. Voor het overige kunt u het  beste contact opnemen met de fondsbeheerder.