Kosten betalingsverkeer

Kan mijn bank kosten in rekening brengen voor het faciliteren van schatkistbankieren?

Voor de kosten die een bank in rekening brengt, kunt u het beste contact opnemen met uw bank.

Afgezien van de kosten van het reguliere betalingsverkeer, kunnen banken er voor kiezen om (eenmalige en/of periodieke) kosten gerelateerd aan het faciliteren van schatkistbankieren in rekening te brengen bij decentrale overheden. Bijvoorbeeld voor het openen van een aparte bankrekening ten behoeve van schatkistbankieren, het koppelen van de rekening aan de schatkist en de dagelijkse zero-balancing. Er kunnen grote kostenverschillen zijn tussen banken. De ervaring leert dat de kosten kunnen variëren van € 25 tot € 250 per maand. Neem voor meer informatie contact op met uw bank.

Heeft het Agentschap afspraken gemaakt met banken over de kosten die banken in rekening brengen bij decentrale overheden?

Nee. Banken zijn vrij om die kosten in rekening te brengen die zij nodig achten. Het Agentschap is hierin geen partij. Het Agentschap heeft dan ook geen afspraken gemaakt met banken of instemming verleend voor het doorbelasten van kosten.

Zal het reguliere betalingsverkeer duurder worden?

Voor vragen over de kosten van het betalingsverkeer kunt u zich het beste wenden tot uw bank. Het Agentschap heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat het betalingsverkeer duurder zal worden dan in de situatie zonder schatkistbankieren.

Als de bank hogere kosten voor betalingsverkeer of andere kosten in rekening brengt naar aanleiding van het schatkistbankieren, worden deze kosten gecompenseerd?

Het Agentschap heeft op dit moment geen indicaties dat banken de kosten voor betalingsverkeer zullen verhogen. Eventuele (extra) kosten zijn voor rekening van de decentrale overheid zelf. Als een bank extra kosten in rekening brengt, kan het voor een decentrale overheid financieel aantrekkelijk zijn om van bank te wisselen.