Overboekingen en zero-balancing

Hoe kan geld van de rekening-courant bij de schatkist worden afgehaald?

Geld kan op de reguliere wijze (via een overboeking) van de nieuw geopende bankrekening worden afgehaald. Hiervoor is geen toestemming nodig van het Agentschap. Aan het einde van de dag wordt het negatieve saldo op de nieuwe bankrekening aangezuiverd vanaf de rekening-courant bij de schatkist. Bij het opnemen van geld uit de schatkist staat de nieuwe bankrekening dus gedurende de dag rood. Het bedrag dat maximaal kan worden opgenomen is gelijk aan de intradaglimiet op de nieuwe bankrekening. Meer informatie hierover is te vinden in de Nieuwsbrief uit mei 2013.

Hoe kan er geld gestort worden op de rekening-courant bij de schatkist?

Geld kan op de reguliere wijze (via een overboeking) op uw nieuw geopende bankrekening worden gestort. Aan het eind van de dag wordt het overschot afgeroomd naar de schatkist. Aan de storting is in beginsel geen maximum verbonden, hoewel banken voor bedragen vanaf 100 miljoen euro beperkingen kunnen hebben. Neem daartoe contact op met uw bank. Meer informatie hierover is te vinden in de Nieuwsbrief uit mei 2013.

Hoe wordt verzekerd dat  betalingen altijd kunnen worden verricht?

De intradaglimiet op de nieuwe bankrekening moet daarvoor voldoende hoog zijn.

Voor de nieuwe bankrekening die een decentrale overheid opent ten behoeve van schatkistbankieren, wordt een intradaglimiet vastgesteld. Hierdoor kan een decentrale overheid  gedurende de dag geld opnemen van de nieuwe bankrekening. Het negatieve saldo dat daardoor ontstaat wordt aan het eind van de dag aangevuld vanuit de rekening-courant bij de schatkist van de betreffende decentrale overheid. De hoogte van de intradaglimiet op de tussenrekening wordt door de decentrale overheid zelf opgegeven in de formulieren waarmee ze zich aanmeldt bij de schatkist. Het ministerie van Financiën staat jegens de bank garant voor de intradaglimiet. Meer informatie vindt u in de Handleiding die beschikbaar is voor de aanmeldingsprocedure.

Kan een decentrale overheid zelf de hoogte van de intradaglimiet vaststellen?

In beginsel wel. De intradaglimiet dient echter wel te worden afgestemd op de bedragen die een decentrale overheid naar verwachting per dag maximaal zal opnemen uit de schatkist. Wanneer een decentrale overheid in het algemeen geen overtollige middelen verwacht aan te houden in de schatkist, kan de intradaglimiet relatief laag worden vastgesteld. Meer informatie hierover kan gevonden worden bij het aanmeldformulier.

Wat moet een decentrale overheid doen als ze een bedrag groter dan de intradaglimiet wil opnemen uit de schatkist?

De intradaglimiet kan tijdelijk worden verhoogd. De decentrale overheid moet een verzoek om verhoging zo tijdig mogelijk via het formulier op deze website doorgeven aan het Agentschap. Het Agentschap stuurt een bevestiging van de tijdelijke verhoging.

De bij de aanmelding vastgestelde intradaglimiet blijkt niet toereikend, is het mogelijk deze permanent aan te passen?

Het is mogelijk om uw intradaglimiet aan te passen. U dient hiervoor het wijzigingsformulier ‘structurele wijziging intradaglimiet’ in te vullen dat u kunt vinden onder het subkopje “Aanvraag en wijzigingsformulieren DO’s”.

Hoelang duurt het voordat een aanpassing van de intradaglimiet is doorgevoerd?

Dat verschilt per bank. Houd voor een tijdelijke aanpassing rekening met twee werkdagen. Als dat niet mogelijk is, neem dan telefonisch contact op met het Agentschap. Het structureel wijzigen van de intradaglimiet kan een aantal weken in beslag nemen.

Worden de gelden die ’s nacht worden afgeroomd de volgende dag automatisch teruggestort of vraagt dit een handmatige actie van de decentrale overheid?

Terugboeken vanuit de schatkist vereist een handmatige actie. Als een decentrale overheid geld over heeft en dit in de schatkist wil aanhouden, dan dient de decentrale overheid dit op de nieuwe bankrekening te storten. Het saldo op die bankrekening wordt aan het einde van de dag afgeroomd naar de rekening-courant bij de schatkist. Als een decentrale overheid dat geld later weer wil opnemen, moet de nieuwe bankrekening handmatig gedebiteerd worden. In dat geval wordt het negatieve saldo op de bankrekening  aan het eind van de dag aangezuiverd vanuit de rekening-courant bij de schatkist.