Rekening-courant ministeries

Een ministerie heeft een eigen rekening-courantverhouding met het ministerie van Financiën. De rekening-courant van een ministerie is niet rentedragend. Op de rekening-courant worden de totale bij- en afschrijvingen van de bankrekening(en) en de onderlinge verrekeningen bijgehouden.

Om een rekening-courant te openen, wijzigen of op te heffen moet er een door de directie Financieel-Economische Zaken van het vakdepartement ondertekend mutatieformulier RC naar de afdeling Rijkshoofdboekhouding van het ministerie van Financiën gestuurd worden.

Voor meer informatie over de RC in relatie met het betalingsverkeer zie de Regeling onderlinge betalingen 2003.

Rekening - courantfaciliteit

 

Voorwaarden

Creditsaldo (+ saldo): geen         
Debetsaldo (- saldo): geen

Renteniveaus

Creditsaldo: geen
Debetsaldo: geen

Overige kosten

Geen