Ministeries

Voor de departementen van de Rijksoverheid is de Rijkshoofdboekhouding (RHB) het aanspreekpunt inzake de rekening-courant. Het Agentschap van de Generale Thesaurie is het aanspreekpunt voor ministeries inzake het betalingsverkeer.

Voor vragen over deze producten kunt u direct contact opnemen met de RHB of het Agentschap van de Generale Thesaurie.

Betalingsverkeer

Voor de betalingen en ontvangsten heeft een ministerie de beschikking over tenminste één bankrekening. Vanaf 1 mei 2016 voert de ING Bank het betalingsverkeer voor alle ministeries en agentschappen uit.

Om een bankrekening te openen, wijzigen of op te heffen moet er een door de directie Financieel-Economische Zaken ondertekend mutatieformulier ING Bank (of mutatieformulier ING Bank voor Belastingsdienst) naar het Agentschap van de Generale Thesaurie gestuurd worden.

Bij betalingen groter dan € 20 miljoen moet er een voormelding plaatsvinden door middel van het formulier voormelden grote betalingen. Dit formulier kunt u vinden op Rijksportaal en dient tijdig aan het Agentschap van de Generale Thesaurie te worden gemaild.