Garantie onderwijsinstellingen

Voor aan het schatkistbankieren deelnemende onderwijsinstellingen is het mogelijk gebruik te maken van een garantie. Deze garantie is qua strekking te vergelijken met een bankgarantie.

Als er sprake is van een derde partij of tegenpartij (bijvoorbeeld een verhuurder) die een garantie vereist, dan kan gebruikt gemaakt worden van een garantie. Voor de deelnemer wordt dan een aparte rekening-courant aangemaakt waarop een bedrag gereserveerd wordt. De derde partij krijgt een origineel exemplaar van de garantie. Mocht in een uiterst geval de deelnemende onderwijsinstelling niet aan haar verplichtingen jegens de tegenpartij kunnen voldoen, dan kan de tegenpartij op eerste aanvraag beschikken over het geld. Voor een garantie worden door het ministerie van Financiën geen kosten in rekening gebracht.