Regelingen onderwijsinstellingen

Rechts op deze pagina onder "Zie ook" vindt u de regelingen die in het kader van schatkistbankieren van toepassing zijn voor onderwijsinstellingen .

Tevens vindt u hieronder ook de regeling rekening-courant- en leningenbeheer derden. In de bijlage van deze oude regeling staat uitgelegd hoe momenteel de marktwaarde wordt berekend bij een vervroegde aflossing van een lening of opvraging van een deposito.