Garantie RWT's en RPT's

Voor aan het schatkistbankieren deelnemende RWT's is het mogelijk gebruik te maken van een garantie. Deze garantie is qua strekking te vergelijken met een bankgarantie.

Als er sprake is van een derde partij of tegenpartij (bijvoorbeeld een verhuurder) die een garantie vereist, dan kan gebruikt gemaakt worden van een garantie. Een garantie kan worden aangevraagd via ons portaal Mijn Schatkist. Er wordt vervolgens een bedrag, ter grootte van de afgegeven garantie, gereserveerd. De derde partij krijgt een origineel exemplaar van de garantie. Mocht in een uiterst geval de deelnemende RWT niet aan haar verplichtingen jegens de tegenpartij kunnen voldoen, dan kan de tegenpartij op eerste aanvraag beschikken over het geld. Voor een garantie worden door het ministerie van Financiën geen kosten in rekening gebracht.