Depositofaciliteit RWT's en RPT's

In de onderstaande tabel staan de modaliteiten van de termijndepositofaciliteit:

Schatkistbankieren
Termijndepositofaciliteit

Voorwaarden

Geen

Looptijden

Iedere gewenste looptijd vanaf 2 dagen tot en met 30 jaar.

Renteniveaus

<=1 jaar: effectief rendement op kortlopend schuldpapier (DTC's*) o.b.v. lineaire interpolatie
> 1 jaar: effectief rendement op staatsobligaties (DSL's**) o.b.v. lineaire interpolatie

Renteconventie

<=1 jaar: dagtelling op basis van actual/360 
> 1 jaar: dagtelling op basis van actual/actual

Minimum omvang

€ 10.000,-

Vervroegde aflossing

Uitsluitend indien de opname voortvloeit uit de bedrijfsvoering; tegen marktwaarde op basis van dagelijkse rentefixings.

Overige kosten

Geen

* Dutch Treasury Certificates; de rente waartegen de Staat zichzelf op de internationale geldmarkt via uitgifte van DTC’s financieert. ** Dutch State Loans; de rente waartegen de Staat zichzelf op de internationale kapitaalmarkt via uitgifte van DSL’s financieert.

U kunt geplaatste termijndeposito's, als u deze nodig heeft voor de bedrijfsvoering, tegen marktwaarde vervroegd opvragen, via ons portaal Mijn Schatkist.

U kunt ook van de depositovariant met doorrolfaciliteit gebruik maken. Onder deze variant wordt een deposito voor steeds dezelfde periode uitgezet waarbij gekozen kan worden of de rente na iedere periode overgeboekt wordt naar de rekening-courant of net als het oorspronkelijke depositobedrag rentedragend wordt over de nieuwe periode.