Leenfaciliteit RWT's en RPT's

RWT's mogen bij het ministerie van Financiën lenen als dit in de rekening-courantovereenkomst met de RWT bepaald is en het vakdepartement zich garant stelt voor de lening. Een RWT die deelneemt aan schatkistbankieren kan er tevens voor kiezen een lening af te sluiten bij een commerciële bank. Het is de RWT niet verplicht bij de schatkist te lenen.

U kunt leningen aangaan bij het ministerie van Financiën tegen vooraf vastgestelde rentetarieven. Het Agentschap publiceert deze tarieven met een vertraging van 1 werkdag. Tevens kunt u ze raadplegen via ons portaal Mijn Schatkist.

Het afsluiten van een lening is vaak een complex proces waarbij sprake is van maatwerk. Als u een lening wilt afsluiten kunt u het best contact opnemen met uw accountmanager.

U kunt een afgesloten lening vervroegd aflossen tegen marktwaarde, als dit nodig is voor de uitvoering van de publieke taak. Neem ook in dit geval contact op met uw accountmanager.

Onderstaand vindt u de modaliteiten van de leenfaciliteit:

Schatkistbankieren Leenfaciliteit

Voorwaarden

Garantstelling van het vakdepartement voor de rente- en aflossingverplichting.

Looptijden

Minimale looptijd is 1 jaar en kan oplopen tot en met 32 jaar. Maximale rentevaste periode is 32 jaar: max 2 jaar voor het opnemen van de lening in tranches en max 30 jaar voor het aflossen van de lening. Daarnaast is het mogelijk de rente max 2 jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van de lening te fixeren.

Renteniveaus

Effectief rendement op staatsobligaties.

Renteconventie

Dagtelling op basis van actual/actual

Aflossing

Vrij in te vullen aflossingsschema

Minimum omvang

€ 100.000,-

Vervroegde aflossing

Uitsluitend indien de opname voortvloeit uit de primaire bedrijfsvoering, tegen marktwaarde op basis van dagelijkse rentefixings.

Overige kosten

Geen