Leenfaciliteit RWT's

RWT's mogen bij het ministerie van Financiën lenen als dit in de rekening-courantovereenkomst met de RWT bepaald is en het vakdepartement zich garant stelt voor de lening. Een RWT die deelneemt aan schatkistbankieren kan er tevens voor kiezen een lening af te sluiten bij een commerciële bank. Het is de RWT niet verplicht bij de schatkist te lenen.

U kunt leningen aangaan bij het ministerie van Financiën tegen vooraf vastgestelde rentetarieven. Deze tarieven worden elke werkdag 's middags rond 13.00 uur per e-mail meegedeeld en op deze website gepubliceerd.

Het afsluiten van een lening is vaak een complex proces waarbij sprake is van maatwerk. Als u een lening wilt afsluiten kunt u het best contact opnemen met uw accountmanager.

U kunt een afgesloten lening vervroegd aflossen tegen marktwaarde, als dit nodig is voor de uitvoering van de publieke taak. Neem ook in dit geval contact op met uw accountmanager.

Onderstaand vindt u de modaliteiten van de leenfaciliteit:

Schatkistbankieren Leenfaciliteit

Voorwaarden

Garantstelling van het vakdepartement voor de rente- en aflossingverplichting.

Looptijden

Minimale looptijd is 1 jaar en kan oplopen tot 30 jaar. Maximale rentevaste periode is 34 jaar: max 2 jaar voor het voorfixeren van de rente, max 2 jaar voor het opnemen van de lening in tranches en max 30 jaar looptijd (de looptijd gaat in vanaf de opname van de laatste tranche).

Renteniveaus

Effectief rendement op staatsobligaties.

Renteconventie

<=1 jaar: dagtelling op basis van actual/360 
> 1 jaar: dagtelling op basis van actual/actual

Aflossing

Vrij in te vullen aflossingsschema

Minimum omvang

€ 100.000,-

Vervroegde aflossing

Uitsluitend indien de opname voortvloeit uit de primaire bedrijfsvoering, tegen marktwaarde op basis van dagelijkse rentefixings.

Overige kosten

Geen