Regelingen RWT's en RPT's

Per 1 januari 2018 is de nieuwe regeling inzake schatkistbankieren van kracht. Deze regeling maakt de huidige rekening-courantovereenkomst overbodig.

Op deze pagina onder "Zie ook" vindt u de nieuwe Comptabiliteitswet 2016, regeling schatkistbankieren RWT's en andere rechtspersonen en een overzicht van de aangewezen RWT's op basis van de Comptabiliteitswet 2016 .

Tevens vindt u hieronder ook de regeling rekening-courant- en leningenbeheer derden. In de bijlage van deze oude regeling staat uitgelegd hoe momenteel de marktwaarde wordt berekend bij een vervroegde aflossing van een lening of opvraging van een deposito.