Rekening-courant sociale fondsen

Een sociaal fonds heeft een eigen rekening-courantverhouding met het ministerie van Financiën. De rekening-courant (RC) van een sociaal fonds is rentedragend. Dit houdt in dat een sociaal fonds een keer per jaar rente ontvangt of betaalt. De rente wordt aan het einde van het boekjaar verrekend in de rekening-courant.

In de RC ziet u de totale bij- en afschrijvingen van de bankrekening, de betalingen en ontvangsten van lening en deposito, de onderlinge verrekeningen en de renteverrekening(en) van de RC, leen- en/of depositorekening.

Rekening-courant faciliteit

Voorwaarden

Creditsaldo (+ saldo): geen

Debetsaldo (- saldo): geen

Renteniveaus

Creditsaldo: EuroSTR*               

Debetsaldo: EuroSTR

Overige kosten

Geen

* EuroSTR staat voor Euro Short term rate. Dit tarief wordt aan het begin van de werkdag door de Europese Centrale Bank berekend voor de voorgaande werkdag en zijde de rente waartegen gemiddeld genomen overnight en zonder onderpand liquiditeiten zijn geleend in de eurogeldmarkt.