Internetfaciliteit schatkistbankieren

Met behulp van de internetfaciliteit schatkistbankieren kunnen deelnemers aan het schatkistbankieren de actuele standen en mutaties op de rekening-courant, leen- en depositorekening raadplegen. Verder kan men indien gewenst deposito's aanvragen.

Onder 'Zie ook' op deze pagina vindt u de handleiding. Bij 'Formulieren' onder klanten vindt u het juiste aanvraagformulier voor deelname aan de internetfaciliteit schatkistbankieren voor uw instelling.