Internetfaciliteit schatkistbankieren

Met de overgang van ‘Webfront’ (ons oude portaal) naar ‘Mijn Schatkist’ (ons nieuwe portaal) is de data in Webfront ‘bevroren’ per 31 oktober 2023. Om de overgang naar Mijn Schatkist niet in de weg te zitten, is het helaas niet mogelijk gebleken Webfront beschikbaar te houden tijdens de migratie. Webfront is weer te benaderen vanaf maandag 6 november en blijft te raadplegen tot en met 1 december 2023.

Let op! Aanvragen die vanaf nu via Webfront worden ingediend kunnen niet meer in behandeling worden genomen én de data in dit portaal wordt na 31 oktober niet meer bijgewerkt.

Zie voor aanvragen en actuele gegevens vanaf 6 november; Mijn Schatkist. Rapporten van eerdere perioden kunnen overigens ook in Mijn Schatkist worden opgevraagd.

Op deze pagina vindt u de Handleiding internetfaciliteit schatkistbankieren. 

Mijn Schatkist

Mijn Schatkist, het nieuwe portaal voor het schatkistbankieren, zal op maandag 6 november a.s. live gaan. Voor nieuws en informatie over Mijn Schatkist kunt u navigeren naar Nieuws Mijn Schatkist