Internetfaciliteit schatkistbankieren

Met behulp van de internetfaciliteit 'schatkistbankieren' kunnen deelnemers aan het schatkistbankieren de actuele standen en mutaties op de rekening-courant, leen- en depositorekening raadplegen. Verder kan men indien gewenst deposito's aanvragen.

Onder 'Zie ook' vindt u de toegang tot de internetfaciliteit voor geautoriseerde gebruikers en de handleiding. Onder 'Formulieren' vindt u  het aanvraagformulier voor deelname aan de internetfaciliteit schatkistbankieren.