Nieuws digitaliseren schatkistbankieren

Schatkistbankieren is een dienst van het Ministerie van Financiën. Het ministerie wil haar dienstverlening verder professionaliseren en toekomstbestendig maken, werkprocessen automatiseren en u een nieuwe en solide gebruikersomgeving bieden waarin u op eenvoudige en efficiënte wijze veel zaken zelf kunt regelen. Hiermee sluit de dienstverlening meer aan bij de wensen en suggesties voor verbetering die u heeft gedaan in het klanttevredenheidsonderzoek dat enige tijd geleden heeft plaatsgevonden. 

Webinar Mijn Schatkist

Op 22 november 2022 is er vanuit het Ministerie van Financiën een webinar gegeven over de introductie van een nieuw portaal voor schatkistbankieren: Mijn Schatkist.

In onze online demonstratie hebben wij u eHerkenning, de nieuwe manier van inloggen, getoond. Wij stonden stil bij het toekennen van rollen en rechten door een gebruikersbe­heerder. Vervolgens hebben wij een aantal specifieke acties getoond, zoals het wijzigen van een intradaglimiet en de aanvraag van een deposito. Ten slotte hebben wij u een kijk­je gegeven in de rapportenpagina, waar een aantal nieuwe overzichten voor u beschikbaar zullen komen. 

Webinar gemist of nog eens terugkijken? Dat kan via onderstaand filmpje (Kijktijd: 55 minuten. Let op, data getoond in het filmpje is fictief.)

Nieuwsberichten Digitaliseren Schatkistbankieren

November 2022 | eHerkenning stappenplan

September 2022

Vraag en antwoord Mijn Schatkist

Onderstaand beantwoorden wij graag de veelgestelde vragen met betrekking tot het nieuwe Deelnemersportaal, Mijn Schatkist.

Vraag en antwoord Mijn Schatkist

Vooruitblik

In de komende maanden wordt de nieuwe digitale omgeving “Mijn Schatkist” verder ontwikkeld. 

Gaandeweg zullen we u als eindgebruikers via nieuwsberichten informeren over de voortgang en waar mogelijk betrekken bij de ontwikkelingen. 

En wat betekent dit voor mij?

We informeren u nu graag via deze weg over de ontwikkelingen en betrekken u in het nieuwe jaar wat intensiever wanneer de eerste delen van de nieuwe omgeving worden opgeleverd. Nadere informatie hierover volgt in volgende nieuwsberichten.