Nieuws

Nieuwsberichten

April 2024

December 2023

November 2023Livegang en 20 november

Oktober 2023, inclusief Stappenplan eerste keer inloggen en Toelichting op gebruikersbeheer

September 2023

Juli 2023

November 2022 | eHerkenning stappenplan

September 2022

Intradaglimiet december 2023

Indien u in de periode rond de kerstdagen in december op bepaalde dagen voor de grote (batch) betalingen een hogere intradaglimiet op uw bankrekening nodig heeft, verzoeken wij u deze tijdig aan te laten passen.

U kunt ervoor kiezen de intradaglimiet op de bankrekening incidenteel of permanent te verhogen. Een verzoek tot een incidentele verhoging kunt u tot uiterlijk 15 december a.s. indienen en het verzoek voor een structurele verhoging tot uiterlijk 21 november a.s.

In onze nieuwe digitale portaal Mijn Schatkist kunt u de verzoeken voor de limietwijzigingen indienen.

Via Vraag en antwoord Mijn Schatkist kunt u verder lezen hoe u de intradaglimiet kunt laten wijzigen in Mijn Schatkist.

Voor het inloggen in Mijn Schatkist heeft u eHerkenning nodig, zie in ons stappenplan eHerkenning hoe u eHerkenning en de juiste machtigingen kunt aanvragen.

U kunt ook de instructievideo’s bekijken over de producten, functionaliteiten en handelingen die u kunt uitvoeren binnen Mijn Schatkist.

Lancering Mijn Schatkist op maandag 6 november 2023

Mijn Schatkist is op maandag 6 november live gegaan.

In het verlengde van de introductie van Mijn Schatkist zijn er een paar aanpassingen gedaan in de Regeling schatkistbankieren Rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) en andere rechtspersonen (Regeling RWT’s en andere rechtspersonen) en de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden (Regeling decentrale overheden). Deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant, en kunt u inzien: hier voor de Regeling RWT's en andere rechtspersonen en hier voor de Regeling decentrale overheden. 

Voor vragen over Mijn Schatkist kunt u navigeren naar Vraag en antwoord Mijn Schatkist.

Mijn Schatkist importeert bankrekening-gegevens in formaat CAMT.053

Voor de dagelijkse saldoregulatie tussen uw rekening-courant bij het ministerie van Financiën en uw bankrekening(en) die zijn aangesloten bij het schatkistbankieren, wordt gebruik gemaakt van het uitwisselen van financiële berichten. Bij de aanvang van het schatkistbankieren heeft uw instelling het ministerie van Financiën (onder meer) gemachtigd om door middel van een elektronisch bankierenapplicatie inzicht te krijgen in het verloop van het saldo op de aangesloten bankrekening(en).

Met de overgang naar het nieuwe systeem voor schatkistbankieren, Mijn Schatkist, is het bestandsformaat waarin de informatie-uitwisseling tussen de banken en Mijn Schatkist plaatsvindt gewijzigd. Er heeft ten behoeve van het importeren van de elektronische rekeningafschriften een overgang plaatsgehad van ‘MT940’ naar ‘CAMT.053’. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de applicatie Swift FileAct; een beveiligd kanaal voor het uitwisselen van bestanden met gestructureerde berichten. Mijn Schatkist is hiermee klaar voor toekomstige ontwikkelingen op dit gebied. Voor u als deelnemer aan het schatkistbankieren heeft de aanpassing verder geen operationele gevolgen.

Heeft u vragen dit onderwerp? Neemt u dan graag contact met ons op.

Webinar Mijn Schatkist

Op 22 november 2022 is er vanuit het Ministerie van Financiën een webinar gegeven over de introductie van een nieuw portaal voor schatkistbankieren: Mijn Schatkist.

In onze online demonstratie hebben wij u eHerkenning, de nieuwe manier van inloggen, getoond. Wij stonden stil bij het toekennen van rollen en rechten door een gebruikersbe­heerder. Vervolgens hebben wij een aantal specifieke acties getoond, zoals het wijzigen van een intradaglimiet en de aanvraag van een deposito. Ten slotte hebben wij u een kijk­je gegeven in de rapportenpagina, waar een aantal nieuwe overzichten voor u beschikbaar zullen komen. 

Webinar gemist of nog eens terugkijken? Dat kan via onderstaand filmpje (Kijktijd: 55 minuten. Let op, data getoond in het filmpje is fictief.)