Rekening-courant agentschappen

Een agentschap heeft een eigen rekening-courantverhouding met het ministerie van Financiën. De rekening-courant (RC) van een agentschap is rentedragend. Dit houdt in dat een agentschap een keer per jaar rente ontvangt of betaalt. De rente wordt aan het einde van het boekjaar verrekend in de rekening-courant.

In de RC ziet u de totale bij- en afschrijvingen van de bankrekening, de betalingen en ontvangsten van lening en deposito, de onderlinge verrekeningen en de renteverrekening(en) van de RC, leen- en/of depositorekening.

Om een RC te openen, wijzigen of op te heffen wordt er door een agentschap het Mutatieformulier Rekening-Courant volledig ingevuld. Na ondertekening wordt het formulier naar de afdeling Rijkshoofdboekhouding (RHB) gestuurd.

Voor meer informatie over de RC in relatie met het betalingsverkeer zie de regeling onderlinge betalingen en voor de actuele rente kunt u terecht bij de rentestanden voor RWT's, onderwijsinstellingen en agentschappen.

Rekening-courantfaciliteit

Voorwaarden

Creditsaldo (+ saldo): geen
Debetsaldo (- saldo):
€ 500.000,00 op 31 december
(inclusief saldo depositorekening)             

Renteniveaus

Creditsaldo: EuroSTR*
Debetsaldo: EuroSTR

Overige kosten

Geen

* EuroSTR staat voor Euro Short term rate. Dit tarief wordt aan het begin van de werkdag door de Europese Centrale Bank berekend voor de voorgaande werkdag en zijde de rente waartegen gemiddeld genomen overnight en zonder onderpand liquiditeiten zijn geleend in de eurogeldmarkt.