Aanmelden schatkistbankieren decentrale overheden

Per 15 december 2013 is de wet Financiering decentrale overheden gewijzigd en zijn alle decentrale overheden verplicht om mee te doen met schatkistbankieren. Decentrale overheden die zich niet hebben aangemeld overtreden hiermee de wet.

De aanmeldprocedure voor een nieuwe decentrale overheid (bijvoorbeeld een nieuw opgerichte gemeenschappelijke regeling) bestaat uit 3 stappen:

Stap 1 - Op naam van uw decentrale overheid heeft u een of meerdere nieuwe bankrekening(en) geopend bij uw huisbank(en).

De nieuw te openen bankrekening is uitsluitend bedoeld voor het verrichten van transacties met de schatkist. Deze bankrekening wordt gekoppeld aan de schatkist. Als u meerdere huisbanken heeft, heeft u de keuze of u een rekening opent bij meerdere banken (zodat een boeking van- of naar de nieuwe rekening altijd een overboeking binnen dezelfde bank is) of dat u een rekening opent bij slechts één van uw banken. Het verzoek om een nieuwe rekening te openen verloopt via uw reguliere contact bij uw bank (veelal uw accountmanager). Belangrijk is dat de nieuwe bankrekening(en) apart staat (staan) van alle overige bankrekeningen van de decentrale overheid. De nieuwe bankrekening mag dus geen onderdeel zijn van een stelsel van rente- of saldocompensatie. Het rekeningnummer van de nieuwe bankrekening(en) dient u op te geven bij stap 3.

Stap 2 - U vult de volgende bijlagen in:

1. Het aanmeldformulier Rekening-courant

2. De aanvraag of wijziging internetfaciliteit

3. De aanvraag of wijziging handtekeningenkaart

U wordt verzocht deze bijlagen in te vullen, te (laten) ondertekenen, in te scannen en als afzonderlijke bijlagen toe te voegen aan het aanvraagformulier. De formulieren dient u per e-mail te verzenden naar: schatkistbankieren@minfin.nl

Met het aanmeldformulier Rekening-courant dient u uw NAW gegevens en begrotingsinformatie in bij het Agentschap.

Met de aanvraag of wijziging internetfaciliteit kunt u de medewerkers opgeven die toegang moeten krijgen tot de internetfaciliteit. Binnen de internetfaciliteit kunnen zij uw saldo bij de schatkist raadplegen en rekeningoverzichten downloaden. Afhankelijk van welke autorisaties u opgeeft kan een medewerker ook deposito’s plaatsen, raadplegen en vervroegd opnemen.

Met de aanvraag of wijziging handtekeningenkaart geeft u aan welke personen de bevoegdheid krijgen voor het doorgeven van wijzigingen aan het Agentschap. Een mandaatbesluit dient te worden meegestuurd van degene die de handtekeningenkaart ondertekend.

Stap 3 - U ontvangt een machtigingsformulier ter ondertekening

Het Agentschap controleert uw aanmelding en neemt contact met u op. Als de aanmelding akkoord is bevonden, wordt door het Agentschap aan u een machtigingsformulier ter ondertekening aangeboden. Als dit formulier ondertekend retour is ontvangen door het Agentschap, wordt samen met uw bank de koppeling met de schatkist tot stand gebracht. Dit proces neemt bij de bank minimaal enkele weken in beslag.
Van het Agentschap krijgt u vervolgens de rekening-courantovereenkomst opgestuurd, samen met de ingangsdatum waarop u kunt gaan schatkistbankieren.