Rentevergoeding

Welke rente wordt er vergoed op de rekening-courant en op de deposito's?

Op de rekening-courant wordt de daggeldrente (Eonia) vergoed en op deposito’s wordt de rente vergoed die behoort bij een staatslening met een vergelijkbare looptijd (ofwel de 'inleenrente').

Kan de rente op de rekening-courant of een deposito negatief zijn als de Staat voor die looptijd eveneens met een negatieve (inleen)rente te maken heeft?

Nee, op het moment dat Eonia of de rente die de Staat betaalt negatief is, wordt de rente op de rekening-courant of de rente op een deposito voor een decentrale overheid gelijk aan nul. Dat de rente nooit negatief kan zijn, is bepaald in de wet en regelgeving.

Hoe weet een decentrale overheid welke rentetarieven gelden?

De rentetarieven worden dagelijks rond 13.00 uur gepubliceerd in de internetfaciliteit. Daarnaast worden de rentetarieven met een dag vertraging gepubliceerd op deze website.

De rente bij schatkistbankieren is veel lager dan bij de bank. Hoe komt dat en wordt dit renteverlies gecompenseerd?

De lagere rente weerspiegelt het geringe kredietrisico van de Nederlandse Staat en  de hoge liquiditeit van door de Nederlandse Staat uitgegeven schuldpapier. Er wordt geen compensatie gegeven voor eventuele gederfde rente-inkomsten.

Hoe vaak krijgt een decentrale overheid rentenota's?

Eén keer per kwartaal worden de rente op de rekening-courant bij de schatkist gestort. Rentenota’s zijn na afloop van het kwartaal beschikbaar in de Internetfaciliteit en kunnen vanaf daar worden gedownload of uitgeprint.

Wordt er een saldobiljet uitgegeven aan het einde van het jaar?

Ja, deze kan aan het begin van het volgende jaar worden gedownload via de Internetfaciliteit.

Zorgt een roodstand in de schatkist voor extra kosten?

Ja. Roodstand in de rekening-courant is bij de schatkist niet toegestaan. Als u onverhoopt toch roodstaat, doordat u meer middelen opneemt uit uw rekening-courant dan uw saldo toelaat, dan wordt over de roodstand een rente in rekening gebracht van EONIA plus 100 basispunten.